Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

2001

Acil servis başvurularının, adli olgular yönünden incelenmesi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 107849

Tezi Bul
Özet:

ÖZET Dünyanın birçok şehrinde suç, buna bağlı olarak "adli olgu* oranı yüksektir. Adli olguların küçümsenemiyecek bir kısmı da acil servislerde karşımıza çıkmaktadır. Acil servislerdeki bu "adli olgular " ülkenin, şehrin olaylarının adli boyutu ve oranı hakkında bir parametre oluşturmakta, adli olguların profili hakkında bilgi vermektedir. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tip Fakültesi, Acil Servisi'ne başvuran "adli olgu" niteliğindeki olguların, sosyo-demografik özellikleri, adli olay türü sıklığı ve sonuçları, istatistiksel olarak değerlendirilerek, acil serviste "adli olgular " için düzenlenen rapor ve tutulan kayıtlardaki aksaklıkların gündeme getirilip, çözüm önerilerinin sunulduğu bu çalışmada ; acil servise başvuran toplam 39 406 acil olgudan, adli nitelikte bulunup "adli olgu* olarak değerlendirilen 2328 olgu üzerinde değerlendirme yapılmıştır. Çalışmamızda, adli olguların görülme sıklığı bakamından birinci sırayı trafik kazaları, ikinci sırayı zehirlenme, üçüncü sırayı da kitle yaralanmalarının aldığı tespit edilmiştir. Bu sıralamayı; delici-kesici alet yaralanmaları, kunt travma (darp), düşme/ yüksekten düşme, iş kazası, ateşli silah yaralanması, yanık adli olay türlerinin izlediği saptanmıştır. Trafik kazalarının görülme sıklığı, yayaları ve erkekleri daha çok etkileme oranı, zehirlenme adli olay türünün kadınlarda daha sık görülmesi ve zehirlenme etkeni olarak en sık hap, ilaç kullanımı, delici- kesici alet yaralanması, ateşli silah yaralanması ve darp adli olay türlerine en çok 21-30 yaş grubu ve erkeklerin maruz kalması, iş kazalarının en sık 21-30 yaş grubu ve erkeklerde görülme oranı, yapılan benzer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Tüm adli olguların değerlendirilmesi, adli tıp uzmanları tarafından acil servise ilk başvuru sırasında ve bulgular değişmeden yapılması, bunun gerçekleşmesi için de, adli tıp uzmanı sayısının arttırılıp, acil başvuruların yoğun olarak gerçekleştiği acil servislerde görev alması, daha sağlıklı adli raporların oluşturulması ve adli mekanizmanın düzenli işlemesi, adaletin yerini bulması bakımından gereklidir. Acil servislerde yaşanan düzensiz rapor ve kayıt tutulmasından, adli olguların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesinden acil servisinde görevli diğer çalışanlar da sorumlu tutulmalı, adli olguların ve bunlarla ilgili kayıtların önemi hakkında hizmet içi eğitimlerle desteklenmelidir. Üniversite hastanesinde, mevcut Adli Tıp Anabilim Dalı ile koordineli bir çalışma ile adli olguların daha sağlıklı değerlendirilebileceği kanaatine varılmıştır. 78 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: