Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Dokuz Eylül Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bina Bilgisi Anabilim Dalı

Acil servis mimarisi

Emergency department design

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 213084 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Acil Servis hastanenin önemli bir bölümüdür. Acil servise başvuran hastaların yaşadığı deneyimler hastanenin halkın gözündeki değerini önemli etkilemektedir. Acil servisin temel görevi kendisi gelen ya da yakınları tarafından getirilen çok acil ya da acil hastaları kabul etmek, durumlarını stabil etmek ve tedavi için yönlendirmektir. Acil servisler aynı zamanda afet durumunda , her bölge için, acil eylem planı oluşturur ve yönetirler. Artan hasta akışı hastanelerin, acil servis alanlarını kapasiteye uygun olarak genişleterek, yeniden planlanmasına neden olmuştur. Hastaneler acil servis alanlarını genişletme ve yeniden yapılandırma işleminde görsellik, beceri, esneklik, afet yönetebilirlik, güvenlik ve kaliteli hasta bakımı gibi bir dizi düşünceyle hareket ederler. Acil servis planlamasında öncelikli hedef hastanın durumunu stabil etmek, teşhisi koymak ve hızlı bir şekilde servisten ayrılmasını sağlamaktır. Hemen hemen bütün acil servisler ambulans hastası girişi ve ayaktan gelen hasta girişi olmak üzere iki girişe sahiptirler. Acil servisler aynı zamanda sosyal güvencesi olmayan hasta ve sahipsiz insanların temel bakım aldıkları bir alandır. Diğer bir bakışla büyük ölçekli bir afette hastanenin gereksinimlerine yanıt verebilen bir acil servis tasarımı için mimar ve hastane yöneticileri yakın işbirliği içerisinde bulunmalıdır. Çözüm; gerektiğinde hasta bakım alanı olabilen geniş triaj alanları, hasta yakınlarının bekleyebileceği geniş bekleme salonları ve genişleyebilen sedye park alanları oluşturmaktır. Anahtar Sözcükler: Acil Servis Mimarisi, Hastane, Sağlık Yapıları Tasarımı, Acil Servislerin Yeniden Yapılandırılması

Summary:

The emergency department is an integral unit of a hospital.The experience of patients attending the emergency department significantly influences the public image of the hospital. Its function is to receive, stabilise and manage patients who present with a large variety of urgent and non urgent conditions whether self or otherwise referred. The emergency department also provides for the reception and management of disaster patients as part of its role within the Disaster plan of each region. Increased patient flows are forcing changes in the design of hospital emergency departments, many of which have been stretched to capacity. As hospitals expand and renovate their emergency departments, they are guided by a number of considerations, including visibility, flexibility, efficiencies, disaster planning, security and patient care. In planning an emergency department, the goal is to move people efficiently through the system, to diagnose and stabilize them quickly with minimal or no backtracking. Virtually all emergency departments now have two entrances, one for patients brought by ambulances and the other for walk-ins. Increasingly, elderly and uninsured people are using the emergency departments for primary or basic care. On another project, close collaboration provided the answer to a hospital's need for a large-scale disaster without significantly overbuilding the department. The solution: Large triage rooms that can be combined to form treatment rooms, generous seating areas in family waiting rooms and extended stretcher holding areas. Key Words: Emergency Departmant Design, Hospital, Healthcare Buildings Design, Reconstruction of Emergency Departmants.