Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

2004

Acil servislerde bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemleri ve Akdeniz üniversitesi hastanesi acil servis hastalarının bir yıllık değerlendirilmesi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 307880

Tezi Bul
Özet:

Acil tıp hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamak, verilen hizmetin ölçülebilmesi ile dolayısıyla da iyi bir dokümantasyon ve veri toplama sistemi ile mümkün olabilir. Bu çalışmada bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemi olan Mediacil© programını kullanarak acil servis hasta verilerini değerlendirmek ve bu sistemin uygulanılabilirliğini belirleyerek bu konuda bir ön model oluşturabilmek amaçlandı. Çalışma 01.01.2002 ile 31.12.2002 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran toplam 38532 erişkin ve çocuk travma hastalarından Mediacil programına kayıtlı 30157 hasta değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri ve acil servis verileri incelendi. Hastaların yaş ortalaması 40.76±19.25, medyanı 39; %47.2si erkek, %52.6sı kadın idi. Başvuran hastaların büyük çoğunluğu orta yaş grubundaydı. Hastaların %10.42si çok acil, %42.34?ü acil, %47.24?ü acil olmayan başvurular oluştururken çok acil hastaların büyük çoğunluğu ileri yaştaki hastalardı. (%37.1?i 65 yaş üstü). En sık başvurular pazartesi yapılırken, hastaların büyük çoğunluğu 11:00 ve 23:00 saatleri arasında başvurmaktaydı. Hastaların ortalama kalış süresi 2 saat iken, acil servisten konsültasyon istenme oranı %19.66, yatış oranı %12.5 bulundu. En sık başvuru nedenleri baş ağrısı, göğüs ağrısı, karın ağrısı ve nefes darlığı idi. Acil servisimizin hasta verileri genel olarak tıbbi literatürle benzerlik göstermekteydi. Sonuç olarak tüm acil servis başvurularının kaydı bilgisayar ortamında doğru ve eksiksiz olarak kaydedilmeli, bu veriler özel bir merkezde toplanarak, analiz edilmeli ve yayınlanmalıdır. Bu amaçla tüm acil servislerde bilgisayar tabanlı hasta kayıt sistemlerine geçilmesi ideal acil servis yapılandırılmasına katkıda bulunabilir.

Summary:

...