Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil serviste New York Heart Association klinik kalp yetersizliği sınıflaması ve Pro-BNP değerinin odaklanmış akciğer ultrasonundaki 'B Çizgileri' sayısı ile uyumu: İleriye dönük, kesitsel çalışma

Correlation between new york heart association (NYHA) functional classification and PRO-BNP levels with number of B-lines on bedside lung ultrasound in emergency department: Prospective, cross-sectional study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 460073 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışmamızda acil serviste New York Heart Association (NYHA) klinik kalp yetersizliği sınıflaması ve Pro-BNP değerinin odaklanmış akciğer ultrasonundaki "B çizgileri" sayısı ile uyumunun incelenmesini amaçladık. Nisan 2015 – Temmuz 2016 tarihleri arasında nefes darlığı yakınmasıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne başvuran, kalp yetersizliği tanılı 18 yaş ve üstü hastalar ileriye dönük olarak alındı. Çalışma gücünün 0.95 olması için gerekli gönüllü sayısı 138 olarak belirlendi. B çizgi sayıları 4C konveks almaç kullanılarak tedaviye başlamadan önce ölçülerek "BLUE Protokolü"nde belirtilen BLUE noktalarına göre "sağ üst", "sağ alt", "sağ yan", "sağ arka", "sol üst", "sol alt", "sol yan" ve "sol arka" şeklinde kaydedildi. Klinik kalp yetersizliği sınıflamaları NYHA sınıflaması uygulanarak hesaplandı, Pro-BNP ölçümleri hastane acil biyokimya laboratuvarında çalışıldı. Çalışmaya alınan hastaların 92'si erkek (% 64.3), 51'i kadındı (% 35.7). Akciğer ultrasonundaki B çizgi sayısının NYHA sınıflaması değerleriyle sağ üst, sağ alt, sağ yan, sağ arka, sol üst, sol alt, sol yan ve sol arka bölgeler için (sırasıyla r=0.910, r=0.905, r=0.881, r=0.908, r=0.882, r=0.892, r=0.881 ve r=0.895) kuvvetli bir ilişki içerisinde olduğu saptandı (p<0.001). Pro-BNP değerlerinin de (sırasıyla r=0.796, r=0.764, r=0.747, r=0.791, r=0.727, r=0.746, r=0.773 ve r=0.784) kuvvetli bir ilişki içerisinde olduğu saptandı (p<0.001). NYHA evreleri ile B çizgileri sayısı incelendiğinde, B çizgi sayılarının her evre için önemli düzeyde farklı olduğu bulundu (p<0.001). Akciğer ultrasonundaki B çizgi sayısının, NYHA evreleri ve Pro-BNP değerleriyle kuvvetli bir şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur. Hasta başında yapılan akciğer ultrasonu ile hastanın kalp yetersizliğine bağlı klinik şiddeti hakkında kuvvetli bir öngörü sağlanmaktadır.

Summary:

Aim of this study is to determine the correlation between New York Heart Association (NYHA) Functional Classification and pro-BNP levels with number of B-lines on bedside lung ultrasound. This study has a prospective and cross-sectional design. We studied patients from April 2015 to July 2016 in Eskisehir Osmangazi University Emergency Department. Patients older than 17 yo with shortness of breath and heart failure diagnosis in past medical history were included. Younger than 18 yo, pregnants and patients unwilling to give a consent were excluded. Power analysis was 0.95 for 138 patients. Ultrasonographic application of patients was performed after the physical exam and before starting treatment. All ultrasound applications performed by emergency physicians using Vivid E machine and 4C convex probe. As defined by BLUE protocol 8 views were recorded. Total of 143 patients were included. 92 of them (64.3%) were male and 51 (35.7%) were female. NYHA classification and number of B lines on the upper right, lower right, lateral right, posterior right, upper left, lower left, lateral left, and posterior left were highly correlated (r=0.910, r=0.905, r=0.881, r=0.908, r=0.882, r=0.892, r=0.881 and r=0.895 respectively) (p<0.001). Pro-BNP values were also highly correlated with B-lines (r=0.796, r=0.764, r=0.747, r=0.791, r=0.727, r=0.746, r=0.773 and r=0.784 respectively) (p<0.001). When the number of B-lines with NYHA classes are analyzed, the number of B-lines were significantly different for each class (p<0.001). Pro-BNP levels and NYHA classification, was found to be strongly correlated with B-line numbers on lung ultrasound. Bedside lung ultrasound provides a strong prediction about the clinical severity of the patient's heart failure.