Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Anabilim Dalı

2015

Acil servisten yatış yapılan hastaların ileriye dönük değerlendirilmesi

Prospective evaluation of patients hospitalized from the emergency department

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 433201

Tezi Bul
Özet:

Acil serviste yapılan ilk tanı ve tedavi uygulamaları sonrası bazı hastalar taburcu edilirken bazı hastaları da tedavisinin veya tanısal araştırmaların devam etmesi açısından hastaneye yatırmak gerekebilir. Literatür incelemesi yapıldığında travma hastaları için tanı değişikliği ve atlanmış tanılarla ilgili çalışmalar mevcuttur, ancak travma dışı hastalarla ilgili çalışma sayısı çok azdı. Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine 01 Aralık 2014 ve 2 Şubat 2015 tarihleri arasında başvuran ve herhangi bir sebepten acil servisten ilgili medikal bölümlere yatış verilen tüm travma dışı hastaların verileri kullanılarak ileriye dönük olarak yapıldı. Çalışma süresince hastaneye başvurup acil servisten yatış verilen 740 hasta çalışmaya alındı. Acil servisten yatış yapılan hasta oranı %10,3 olarak bulundu. Çalışmaya alınan hastaların %51,6'sı kadın olduğu ve ortalama yaşın 52,3 olduğu bulundu. Acil servisten en çok yatış verilen klinik 131 (%17,7) hasta ile Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği olmuştur. Çalışmada Kadın ve Doğum Kliniği hastalarının bu sıklıkta yer alması, çoğu vakanın doğum eylemi olması ve hasta takiplerinin bu merkezde yapılmasına bağlandı. Diğer yatış verileri literatürle benzer bulundu. Tanı değişikliği olan hastaların oranı %2,9 olup tanı değişikliği olan hastalarda en çok ayırıcı tanı güçlüğü yaşanan semptomun karın ağrısı olduğu görüldü. Yatış yapılan hastaların takipleri sırasında hastalık progresyonuna bağlı eksitus olan 3 hasta mevcuttu. Yatış ve ölüme neden hastalık semptomlarının benzer olduğu görüldü. Dolayısıyla kesin ayırıcı tanının acil servis gibi yoğun bir klinikte yapılmasının her zaman mümkün olamayacağı sonucuna varıldı. Sonuç olarak; acil servisler yoğun bir hasta bakımın yanında hastane yatışlarının önemli bir kısmının da yapıldığı bölümlerdir. Bu bölümde hastalara konulan ilk tanıların büyük bir kısmının yattığı servislerden taburcu olurken ki son tanılarıyla aynı olması acil servislerdeki hasta yoğunluğuna rağmen yeterli fizik muayene, görüntüleme, laboratuvar ve konsültasyon işlemlerinin yapıldığını göstermektedir.

Summary:

After the initial diagnose and treatment of emergency department some patients have discharged but some patients has to be hospitalized and further diagnostic process and treatment has to be continued. There are so many reviews in the literature about missed injuries and missed diagnoses during the initial assessment in trauma patients but non-trauma patients has few reviews about missed diagnoses and missed injuries. This study was done prospectively by using the non-trauma patient's data that first has admitted Akdeniz University Emergency department then were hospitalized between 1 December 2014 and 2 February 2015. We had 740 non-trauma patients enrolled in this study. In our study the hospitalization rate was 10.3%, female rate was 51.6% and the average age was 52.3 years old. Obstetrics and Gynecology Clinic has the most hospitalization ratio about 17.7%. Because there is a gynecology room in the emergency department and most of the cases are labor and it is easy to follow up. The other hospitalization ratios were similar to the literature. The rate of patient who has missed diagnoses was 2.9% and the most difficult symptom which causes the missed diagnose was abdominal pain. There were 3 patients who died from the progression of their illnesses and those patients have severe malignant diseases. These patients have similar emergency admitting symptoms and follow-up symptoms. So as a result if a patient has a severe and chronic medical condition it is hard to make a differential diagnose at a clinic like emergency department. Emergency department is a place where too many patients has treatment and has hospitalized. In a place like that if the initial diagnose and the discharge treatment were similar, it will be said that there is adequate physical examination, adequate laboratory testing and adequate consultation has been done.