Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Mühendislik Yönetimi Bilim Dalı

2007

Acil tıbbi servis araçları yerleşim algoritmaları ve uygulamaya yönelik kıyaslamaları

Emergency medical service vehicles location algorithyms and application comparisions

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 222585

Tezi Bul
Özet:

Bu çalısmada, Acil Tıbbi Servis yerlesimi eniyilemesi için kullanılan yedek kapsama ve olasılıksal kapsama algoritmaları ele alınmıstır. Deney öncesinde belirlenen kapsama tanım degerlerinin sonuçlara etkisini incelemek ve iki modelin ele alınan bölgede olusturdugu müdahale sürelerini kıyaslamak için bir benzetim sistemi kurgulanmıs, ele alınan bölge ihtiyaçları dogrultusunda iki modelde gelistirmeler yapılmıstır. Parametrik analizlerle ve kurgulanan benzetim sistemiyle, planlayıcı tarafından belirlenen kapsama degerinin ihtiyaç duyulan acil tıbbi servis istasyon ve araç sayısını önemli düzeyde etkiledigi ve ele alınan bölge için uygun kapsama sınırının literatürde kullanılan degerlerden farklı olması gerekliligi görülmüstür. Modellerde yapılan gelistirmelerde ve özellikle olasılıksal kapsama modelindeki gelistirmenin finansal açıdan daha olumlu sonuçlar ürettigi gözlenmistir. Son olarak, iki model benzetim sistemine alınmıs ve olasılıksal kapsama modelinin benzetim sisteminin çıktısına baglı olarak bölge için daha olumlu müdahale süreleri ürettigi istatistiksel olarak belirlenmistir. Anahtar Kelimeler: Acil Tıbbi Servisler, Ambulans, Yerlesim Yeri Analizi, Kapsama Modeli, Erlang Dagılımı

Summary:

In this study, backup coverage and stochastic coverage algorithms are handled for optimization of Emergency Medical Service settlement. A simulation system has been built in order to analyze impacts of coverage definition values determined before the experiment on the results and to compare interference times of two models in the area. Both models have been improved towards the needs of the area. With parametric analysis and simulation system built, it has been observed that coverage value determined by the planner significantly affects station and vehicle number of Emergency Medical Service needed and suitable coverage limit should be different than values used in literature for the said area. Improvements in models, particularly, in stochastic coverage model have lead to positive financial results. Finally, both models have been taken to simulation system and it has been determined that stochastic coverage model provides more positive interference times depending on outputs of simulation system. Keywords: Emergency Medical Services, Ambulance, Location Analysis, Coverage Model, Erlang Distribution