Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Mimari Tasarım Bilim Dalı

2007

Acil tıp merkezlerinin mekansal ilişkiler açısından İstanbul ili örneğinde incelenmesi

The study of emergency medical centers spatial interaction in the city province of Istanbul

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 222686

Tezi Bul
Özet:

Ülkemizde Acil Tıp Merkezleri öncelikle egitim ve arastırma hastaneleri bünyesinde kurulmustur. Bu merkezlerin kurulması 1990'lı yılların basında acil tıp uzmanlıgının bilim dalı olarak kurulmasına denk gelmektedir. Geliserek degisen acil tıp hizmeti anlayısı sonucunda bu merkezler mimari mekansal organizasyonları açısından, saglanan acil tıp hizmet akısına cevap veremez hale gelmistir. Çalısmanın amacı, acil tıp merkezlerinin mimari mekansal organizasyonların sunulan tıp hizmetleri akısına göre düzenlenmesi konusunun arastırılmasıdır. kinci bölümde, saglık hizmetleri ve saglık kurumlarının tanım ve sınıflandırılması yapılmıstır. Hastane sınıflandırmasında Acil Tıp Merkezleri, hizmet türüne göre özel dal hastaneleri kapsamındadır. Üçüncü bölümde ise acil saglık hizmetleri ve ambulans sistemi ele alınmıstır. Ambulans hizmetleri, vakaya olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasıyla baslar ve acil tıp merkezlerine ulastırılması sırasında bakımıyla devam eder. Bu nedenle acil saglık hizmetleri organizasyonunda ambulans örgütlenmesi önemlidir. Bölüm, ülkemizde ve stanbul ilinde acil saglık hizmetlerinin anlatılmasıyla bitirilmistir. Dördüncü bölüm Acil Tıp Merkezlerinin ele alındıgı bölümdür. Acil Tıp Merkezlerinin tanım ve sınıflandırması yapılmıs ve bu merkezlerde saglık hizmetleri bölümünde bulunan üniteler kapsamlı biçimde anlatılmıstır. Ünitelerin detaylı anlatımdan sonra degerlendirmelerde kullanılacak kontrol listesinde mekansal düzeyde iliskiler konu edilmistir. Kontrol listesi, saglık hizmetleri bölümünde bulunan mekanların anlatımlarından faydalanılarak olusturulmus, matris ve sema açıklamalarıyla desteklenmistir. Besinci bölümde, olusturulan kontrol listesine göre ikisi de egitim ve arastırma hastanesi bünyesinde bulunan ?Lütfi Kırdar Kartal Egitim ve Arastırma Hastanesi Suzan Yazıcı Acil Tıp Merkezi? ve ?Haydarpasa Numune Egitim ve Arastırma Hastanesi Koç Acil Tıp Merkezi? degerlendirilmistir. nceleme sonucunda, mekansal iliskilerde gözlemlenen eksiklikler ve hatalar sonuç bölümünde sunulmustur. Çalısma, ?acil saglık hizmetleri? ve ?acil tıp merkezleri? konusunda gelistirilecek arastırmalar için ön çalısma niteligi tasımaktadır. Anahtar Kelimeler: Acil Tıp Merkezleri, Acil Saglık Hizmetleri

Summary:

The Emergency Medical Centers in our country have firstly been formed in the structure of educative and research hospitals. The formation of these centers coincides with the formation of emergency medical specialism as a scientific discipline in the early 1990?s. Due to the changing thru developing emergency medical service concept, these centers aren?t able to provide sufficient emergency medical service because of their architectural spatial organizations. The purpose of the study is to research the arrangement according to the influx of the presentation of the emergency medical centers? architectural spatial organizations. In chapter two, the definition and classification of the health services and institutions are made. In the hospital classification, The Emergency Medical Centers are in the inclusion of special division hospitals according to kids of services rendered. And in chapter three, the emergency health services and the ambulance system is under discussion. The ambulance services commence with the initial intervention on location and continue with the treatment en route to the emergemcy medical centers. Thus, ambulance organization is essential in the organization of emergency health services organization. The part is concluded with the explanation of the emergency health services in our country and the city province of Istanbul. Chapter four is where the Emergency Medical Centers are under discussion. The definition and classification of the Emergency Medical Centers are made and the units existing in the health services department of these centers are explained in detail. The spatial interactions have been the subject in the checklist that is to be utilised after the detailed expression of the units. The checklist has been developed benefiting from the spatial expressions existing in the health services department. This has been supported by the matrix and scheme statements. In chapter five, the ?Lütfi Kırdar Kartal Egitim ve Arastırma Hastanesi Suzan Yazıcı Acil Tıp Merkezi? and the ?Haydarpasa Numune Egitim Ve Arastırma Hastanesi Koç Acil Tıp Merkezi? which both are, according to the control list developed, under the structure of educative and research hospital; are evaluated. As the result of the investigation, the short comings and the errors in the spatial organization observed are presented in the final part. The study is considered to be an initial study on the subjects of ?emergency health services? and ?emergency medical centers?. Keywords: Emergency Medical Centers, Emergency Health Services