Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aciz Baba Divanı ve sözlük bilimi açısından incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140436 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

oz Bu çalışmamızda, 18. yüzyılda yaşamış Kosovalı bir şair olan Âciz Baba'yı (Şeyh Süleyman) tanıtıp divanını ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle, eserin dil özelliklerini inceledik. Daha sonra metnin sözlük bilimi ölçülerine göre değerlendirmesini yaptık. İncelememizde, metni iki nüsha üzerinde çalışarak kurduk. Eserde geçen bütün kelimeleri ihtiva eden bir sözlüğü ve çalışmamızdan çıkardığımız sonuçlan da en son kısma ekledik. ABSTRACT Aciz, who lived in Kosovo-Prizren and continued his scientific activities in Shkoder, wrote his classical Ottoman poetry on 1130 of the Hegira calendar (H) - 1718 of the Christian calendar (M). We gather from the information in the poems of Aciz Baba that he is the founder of the "Sadi dervish lodge". The work, which has never been studied so far, is among the sources of the literature of Sufism and its thesaurus. In this study, we examined this Ottoman poetry from the points of its phonetics and morphology. We also have tried to examine the words of the work lexicographically through statistics. Then, we compared the text with another copy and put it under the daylight. We listed the meanings of the word according to the contezt within the frame of lexicography. m

Summary:

oz Bu çalışmamızda, 18. yüzyılda yaşamış Kosovalı bir şair olan Âciz Baba'yı (Şeyh Süleyman) tanıtıp divanını ortaya koymaya çalıştık. Öncelikle, eserin dil özelliklerini inceledik. Daha sonra metnin sözlük bilimi ölçülerine göre değerlendirmesini yaptık. İncelememizde, metni iki nüsha üzerinde çalışarak kurduk. Eserde geçen bütün kelimeleri ihtiva eden bir sözlüğü ve çalışmamızdan çıkardığımız sonuçlan da en son kısma ekledik. ABSTRACT Aciz, who lived in Kosovo-Prizren and continued his scientific activities in Shkoder, wrote his classical Ottoman poetry on 1130 of the Hegira calendar (H) - 1718 of the Christian calendar (M). We gather from the information in the poems of Aciz Baba that he is the founder of the "Sadi dervish lodge". The work, which has never been studied so far, is among the sources of the literature of Sufism and its thesaurus. In this study, we examined this Ottoman poetry from the points of its phonetics and morphology. We also have tried to examine the words of the work lexicographically through statistics. Then, we compared the text with another copy and put it under the daylight. We listed the meanings of the word according to the contezt within the frame of lexicography. m