Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Acoustical analysis of a multipurpose hall by computer simulation method: METU Northern Cyprus Campus Auditorium (NCCA) as a case study

Bilgisayar destekli benzeşim yöntemiyle çok amaçlı bir salonun akustik analizi: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Amfisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167188 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ACOUSTICAL ANALYSIS OF A MULTIPURPOSE HALL BY COMPUTER SIMULATION METHOD: METU NORTHERN CYPRUS CAMPUS AUDITORIUM (NCCA) AS A CASE STUDY Yılmaz, Tansu M.S. in Building Science, Architecture Supervisor: Assist. Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç February 2005, 138 Pages In this study, impulse response of a multipurpose hall, namely METU Northern Cyprus Campus Auditorium (NCCA) is analyzed and the acoustical quality of the auditorium is evaluated. Suggestions to increase the acoustical satisfaction has been made and to overcome the probability of bass-rise caused by the noise of HVAC systems, a proposal has been made to control low frequency sounds by introducing the volume resonators for the specified frequency. For the study, Odeon, which is used effectively in computer based acoustical simulation studies, is used for the analysis part. In the analysis, a 3D drawing of the hall has been produced by the help of the exact dimensions derived from the original submission of the project by the permission of the authorities. Keywords: Acoustics, Auditoria, Resonators, Low Frequency Sound Control, Computer simulation methods. IV

Summary:

oz BİLGİSAYAR DESTEKLİ BENZEŞİM YÖNTEMİYLE ÇOK AMAÇLI BİR SALONUN AKUSTİK ANALİZİ: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU AMFİSİ Yılmaz, Tansu Yüksek Lisans, Yapı Bilgisi Ana Bilim Dalı, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Arzu Gönenç Sorguç Şubat 2005, 138 Sayfa Bu çalışmada, çok amaçlı olarak tasarlanan ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Dörtlü Amfi Salonu'nun akustik davranışı çalışıldı ve salonun akustik kalitesi değerlendirildi. Akustik memnuniyeti arttıracak öneriler geliştirildi ve mekanik sistemlerden kaynaklanacak gürültü nedeniyle oluşabilecek bas seslerdeki artış olasılığım ortadan kaldırmak amacıyla, seçilen düşük frekans için tasarlanan hacim rezonatörlerinin kullanımıyla bas seslerin denetimi amaçlı bir öneri sunuldu. Çalışmanın analiz kısmı için bilgisayar destekli akustik benzeşim çalışmalarında çok etkin bir biçimde kullanılan Odeon bilgisayar yazılımı kullanıldı. 3 boyutlu modelin oluşturulabilmesi için gerekli izinler alınarak salonun gerçek ölçülerinin yer aldığı özgün projeden faydalanıldı. Anahtar Kelimeler: Akustik, Oditoryum, Rezonatör, Düşük Frekanslı Ses Kontrolü, Bilgisayar destekli benzeşim.