Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Acoustically induced stress analysis of center fuselage skin panels of a basic training aircraft using statistical energy analysis

Başlangıç temel eğitim uçağı orta gövde panellerinin akustik gerilme analizlerinin istatistiksel enerji analizi metodu ile incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255840 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Two sample statistical energy analysis (SEA) models are generated for a section of the fuselage panel of an aircraft, namely the uniform panel model which includes the frames and stringers, and the ribbed panel model in which the frames and stringers are smeared into the skin. Turbulent boundary layer (TBL) excitation is used as the primary acoustic excitation source. Stress levels are estimated from the average velocity data of the panels. The stress results are found comply with those obtained by the AGARD method. Effect of radiation from panels to exterior and interior of the sample skin panel as well as the pressurization of the skin panels are investigated separately to analyze their effects on the stress levels. The method is then used in the analysis of center fuselage skin panels on a basic training aircraft. Two models are generated for the aircraft analysis, namely the complete aircraft model and the simplified model which excludes the wings and the empennage. In addition to TBL, propeller noise is used as the primary acoustic excitation source. The effects of the wings and the empennage on the stress levels in the center fuselage skin panels are also investigated along with the radiation from panels to the exterior and interior of the aircraft and pressurization of the pilot cabin.

Summary:

Örnek bir uçak gövde paneli için iki farklı istatistiksel enerji analizi (İEA) modeli geliştirilmiştir. Birinci model kabuk, çerçeve ve çıtalar ayrı ayrı modellenerek, ikincisi ise takviyeli panel modeli kullanılarak (çerçeve ve çıta özellikleri kabuğa yedirilerek) hazırlanmıştır. Türbülanslı sınır katmanı temel akustik tetikleme kaynakları olarak kullanılmıştır. Kabuklardan alınan ortalama hız verileri gerilme değerlerini elde etmek için kullanılmış ve AGARD metodu ile elde edilen sonuçlarla uyum sağladığı görülmüştür. Panellerden uçak kabinine ve dış ortama olan akustik radyasyon ile kabin basınçlandırmasının gerilme düzeyleri üzerindeki etkileri ayrıca incelenmiştir. Aynı yöntem başlangıç temel eğitim uçağı orta gövde panellerinin analizinde kullanılmıştır. Birincisi tüm uçak, ikincisi ise kanat ve kuyruk yapıları ihmal edilmiş olmak üzere iki farklı model hazırlanmıştır. Türbülanslı sınır katmanına ek olarak pervane gürültüsü de akustik tetikleme olarak kullanılmıştır. Panellerden iç ve dış ortama radyasyon ve kabin basınçlandırmasına ek olarak kanat ve kuyruk elemanlarının orta gövde panellerindeki gerilme düzeylerine etkisi incelenmiştir.