Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı

2018

Action patterns: Non-verbal communication methods in consumer electronics

Hareket örüntüleri: Elektronik cihazlardaki sözsüz iletişim yöntemleri

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 511686

Tezi Bul
Özet:

Tüketici elektroniğinde, ışıklı geri bildirim, grafik animasyon ve ürünün fiziksel hareketleri gibi sözel olmayan iletişim yöntemleri, cihazların durumları hakkında bilgi vermek için kullanılmaktadır. Bu hareketler cihazın duygularını, amacını veya cihazın çalışma durumunu gösterebilmek için önceki çalışmalarda incelenmiştir. Ancak, bu hareketlerin cihazlar arası ve medyalar arası uygulanabilirliği henüz incelenmemiştir. Hareket örüntüleri hipotezi, noktasal ışık, grafik animasyon ve fiziksel hareketler arasındaki ilişkiyi incelemek üzere tezde sunulmuştur. Bu hipotez, hareketin yapılma sıklığı ve hareketin ne yoğunlukta yapıldığı parametrelerinden oluşan anlamların farklı medyalarda ve ürünlerde aynı cihaz geri bildirimlerini vermek için kullanılabileceğini öngörmektedir. Hipotezin amacı, aynı hareket örüntülerini farklı cihaz ve medyalarda kıyaslayarak, cihazlarda evrensel bir hareket dili tanımlanıp tanımlanamayacağını sorgulamaktır. Her yeni cihazda ve yeni fonksiyonda kullanıcılarla iletişim kurabilmek için yeni hareketler tasarlanması yerine, insan-bilgisayar etkileşiminde daha genel bir seviye tanımlamak bu sayede mümkün olabilir. Ayrıca, kullanıcılar farklı cihazlarda benzer geri bildirim hareketlerini gördüklerinde bunlara aşina olacaklar ve yeni kullandıkları bir cihazda bile bu mesajları anlamaları kolaylaşacaktır. Bu sebeple hareket örüntülerinin farklı cihazlara ve medyalara uygulanabilmesi, kullanıcı arayüzlerinin öğrenilmesini ve kullanılmasını kolaylaştırabilir. Hareket örüntülerinin farklı cihazlarda ve medyalarda uygulanabilirliğini analiz etmek amacıyla iki farklı kullanıcı testi çalışması yapılmıştır. Testler sonucunda sözsüz iletişim yöntemlerinin arayüzlerdeki kullanım alanları tartışılmıştır. Tez, hareket örüntüleri hipotezini incelemek üzere üç araştırma sorusuna dayanmaktadır. İlk araştırma sorusu, hareket örüntülerini tanımlayabilmek için, hareket örüntülerinin temsil edeceği cihaz geri bildirimlerini ve cihaz durumlarını sınıflandırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada cihaz geri bildirimlerinin bir taksonomisi sunulmuştur. İkinci araştırma sorusu, farkı ürünlerde aynı hareket örüntülerinin uygulanabilirliğine odaklanmaktadır. Bu amaçla, aynı noktasal ışık hareketleri, bulaşık makinesi ve cep telefonu üzerinde gösterilerek çevrimiçi kullanıcı çalışması ile karşılaştırılmıştır. Son araştırma sorusu, aynı hareket örüntülerinin, noktasal ışık, grafik animasyon ve gövde hareketleri gibi farklı medyalarda aynı cihaz mesajı olarak anlaşılıp anlaşılmadığını incelemeyi amaçlamaktadır ve çevrimiçi kullanıcı çalışması ile test edilmiştir.

Summary:

In consumer electronics, non-verbal communication methods such as point light, graphic animation, and body movement have been used to express different informational device states. Previous studies have examined these actions to reveal an emotion, intention, or state of a device. However, the applicability of expressive actions across devices and media has not as yet been discussed. An action patterns hypothesis was presented in this thesis to discuss the relationships between blinking point light, graphic animation, or body movement able to express a device message with identical or similar timing and intensity patterns. The hypothesis aims to examine whether a universal action pattern dictionary can be established via comparison of the patterns over different media. Rather than designing new motion patterns for each feature, product, or medium, it should be possible to define a more inclusive and intuitive level of human-computer communication. Additionally, these abstract messages could be more comprehensible if users are exposed to similar patterns in various products. Thus, the applicability of action patterns over different media may increase the learnability and usability of user interfaces. Two user studies were conducted to analyze the applicability of identical action patterns with different devices and different media to express the same device message. Following that, the main contribution of this thesis and the application areas of non-verbal communication in interface design were discussed. The thesis is based on three research questions to examine action patterns hypothesis. First research question (RQ1) aims to classify device states, feedback, and notification to define action patterns that represent these device messages. A taxonomy of device messages is presented in this study. Second research question (RQ2) focuses on the applicability of identical action patterns in different products. Same point light actions were compared on a dishwasher and a mobile phone in an online survey. The last research question (RQ3) aims at examining whether similar action patterns in different media such as blinking light, graphic animation, and body movements are inferred as similar device messages by participants and it was tested in an online survey.