Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

2015

Active audio-visual human tracking for robots

Robotlar için aktif işitsel-görsel insan takibi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 397974

Tezi Bul
Özet:

Bu tezde, işitsel ve/veya görsel olarak karmaşık çevreler ve şartlar altında robotların algılama yetisini iyileştirmek için, çoklu kipli/sensörlü sistem tasarlanılmıştır. Gerçek zamanda koşan bu sistem 1) işitme kipi, bu kipe destek olması amacıyla 2) görme kipi ve bu iki kipten gelen verilere dayalı akıllı davranış örüntüleri yaratmak için önerilen 3) hareket kipi olmak üzere üç kipten oluşmaktadır. Ortamdaki konuşmacının tespiti, lokalizasyonu ve takibi, işitme ve görü kiplerinin, bağımsız olarak gerçekleştirdiği başlıca görevleridir

Summary:

In this thesis, a multimodal system is designed in the form of an active audio-visual perception in order to improve the perceptual capability of a robot in a noisy environment. The system running in real-time uses 1) audition modality, 2) a complementary vision modality and 3) motion modality incorporating intelligent behaviors based on the data obtained from both sensory modalities. In this system, the detection, localization and tracking of the speaker are the main tasks of audition and vision modalities independently.