Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Active clamp/reset forward converter with ZCS/ZVS self-oriven synchronous rectifier for low output voltage applications

Düşük çıkış gerilimli uygulamalar için SAA/SGA kendinden sürümlü senkron doğrultuculu aktif kesme/sıfırlama forward çevirgeç

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93082 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ACTIVE CLAMP/RESET FORWARD CONVERTER WITH ZCS/ZVS SELF-DRIVEN SYNCHRONOUS RECTDTER FOR LOW OUTPUT VOLTAGE APPLICATIONS Benlier, Emre M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Işık Çadırcı September 2000, 83 pages In this thesis, the analysis, design and experimental results of an efficient active clamp/reset single-ended forward converter equipped with a soft-switched (ZVS/ZCS) self-driven synchronous rectifier for low output voltage applications are presented. The operating principles of the proposed converter are analyzed, experimental results are obtained from the implemented converter with an output voltage of 3.3 V, at a dc input voltage of 48V, and a switching frequency of 300 kHz. The converter is loaded with an output current up to 20A by using a dc electronic load. The proposed converter has an efficiency of 85.2% at an output current of 1 5 A, using cost effective fifth generation MOSFETs with 8m£2 drain- to-source resistance in the synchronous rectifier. Keywords: Synchronous Rectifier, Active Clamp/Reset, ZVS, ZCS, Forward Converter ui

Summary:

oz DÜŞÜK ÇIKIŞ GERİLİMLİ UYGULAMALAR İÇİN SAA/SGA KENDİNDEN SÜRÜMLÜ SENKRON DOĞRULTUCULU AKTİF KESME/SD71RLAMA FORWARD ÇEVİRGEÇ Benlier, Emre Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Işık Çadırcı Eylül 2000, 83 sayfa Bu çalışmada, düşük çıkış gerilimli uygulamalar için yumuşak anahtarlamalı (SAA/SGA), kendinden sürümlü senkron doğrultucu ile donatılmış, verimli bir aktif kesme/sıfırlama tek çıkışlı forward çevirgecin, analizi, tasarımı ve deneysel sonuçlan sunulmuştur. Önerilen çevirgecin işletim özellikleri incelenmiş, deneysel sonuçlar, geliştirilen 3.3V çıkış gerilimli, 48 V DA giriş gerilimli ve 300kHz anahtarlama sıklığındaki çevirgeçten elde edilmiştir. Tasarlanan çevirgeç, bir DA elektronik yük kullanılarak 20A çıkış akımına kadar yüklenmiştir. Önerilen çevirgeç, senkron doğrultucuda düşük maliyetli akaç- kaynak direnci 8mQ olan beşinci nesil MOSFET'ler kullanılarak 15 A çıkış akımında %85.2 verimliliğe sahip olmuştur. Anahtar kelimeler: Senkron Doğrultucu, Aktif Kesme/Sıfırlama, SGA (Sıfır gerilim anahtarlama), SAA (Sıfır akım anahtarlama), Forward Çevirgeç IV