Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Adaçayının (Salvia officinalis) antioksidan bileşikleri rosmarinik ve karnosik asidin kapiler elektroforez ile tayini

Determination of antioxidant compounds, rosmarinic and carnosic acid, in sage (Salvia officinalis) by capillary electrophoresis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166297 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ADAÇAYININ (SALVIA OFFICINALIS) ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİ ROSMARİNİK VE KARNOSİK ASİTİN KAPİLER ELEKTROFOREZ İLE TAYİNİ ÖZET Adaçayı (Salvia officinalis) içeriğindeki fenolik antioksidanlar nedeniyle ekonomik önemi olan bitkilerden biridir.Fenolik bileşiklerin antioksidan aktiviteleri temelde serbest radikalleri nötralize etmekte önemli bir rol oynayan redoks özelliklerine dayanmaktadır.Antioksidanlar lipitlerin ve diğer moleküllerin oksidasyonunu geciktiren ya da engelleyen bileşiklerdir. Adaçayı ekstresinin temel aktif bileşikleri rosmarinik asit ve karnosik asittir. Her iki bileşiğin ham bitkideki miktarları genetik faktörlere ve çevre koşullarına bağlıdır. Bu nedenlerle adaçayının ham madde veya ticari ekstre olarak kalite kontrolü için basit ve güvenilir bir analitik yöntem geliştirilmesi önemlidir. Son yıllarda kapiler elektroforezin tıbbi bitkilerin analizlerine uygulandığı görülmektedir. Kapiler elektroforetik yöntemlerin klasik kromatografik yöntemlere göre avantajı reaktif tüketiminde, örnek hazırlama ve analiz süresinde belirgin azalmadır.Tüketilen örnek hacmi her injeksiyonda birkaç nanolitre olduğu için azami miktardadır. CE yüksek ayırma gücü nedeniyle özellikle kompleks yapıda tabii matriksler içinde analiz için uygun bir yöntemdir. Bu çalışmada, adaçayı içeriğindeki rosmarinik ve karnosik asidin aynı anda tayini için kapiler elektroforez ile hızlı ve basit bir yöntem geliştirdik. Rosmarinik ve karnosik asidin aynı anda tayini için 210 nm'de direkt UV dedeksiyon kullanıldı. Dedeksiyon sınırları (sinyal/gürültü :3) rosmarinik ve karnosik asit için sırasıyla 2,79 ug/ml ve 3,18 ug/ml olarak bulunmuştur.Zaman tekrarlanırlığı rosmarinik ve karnosik asitler için sırasıyla 1,03 ve 0,09 dır. Analiz yöntemi ticari adaçaylarındaki karnosik ve rosmarinik asit tayini için uygulanmıştır. ıx

Summary:

DETERMINATION OF ANTIOXIDANT COMPOUNS, ROSMARINIC ACID AND CARNOSIC ACID IN SAGE (SALVIA OFFICINALIS) BY CAPILLARY ELECTROPHORESIS SUMMARY Sage (Salvia officinalis) is one of the economically important plant because of its phenolic antioxidants.The antioxidants activity of phenolic compounds is mainly due to redox properties, which can play an important role in neutralizing free radicals. Antioxidants are compounds that can delay or inhibit the oxidation of lipids or other molecules. The activity of sage extract is mainly due to rosmarinic acid and carnosic acid. The level of both compounds in raw plant varies widely depending on genetic factors and environmental conditions. It is therefore important to develop a simple and reliable analytical method for the active components due to the quality control of sage leaves as raw material or commercial extracts. More recently, capillary electrophoresis (CE) has been employed for the analysis of medicinal plants. The advantage of the capillary electrophoretic methods is the considerable diminuation in the sample preparation and analysis times, as well as in the reagent consumption. The sample volume consumptionis minimal because each injection needs only nanoliters. CE is particularly suitable in the analysis of complex natural matrices, owing to its higher resolving power. In the present study, we developed a simple and rapid method for the simultaneous determination of rosmarinic and carnosic acid by capillary electrophoresis. Determination of rosmarinic and carnosic acid was performed by direct UV detection at 210nm. Detection limits (signal-to-noise-ratio=3) are 2,79 ng/ml and 3,18 ug/ml for rosmarinic and carnosic acid respectively.The migration time repeability 1,03 and 0,09 for rosmarinic and carnosic acids respectively. The analysis method was applied to the determination of rosmarinic and carnosic acid in the commercial sage teas.