Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2019

Adalet Ağaoğlu romanlarında üstkurmaca

Metafiction in Adalet Agaoglu's novels

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 545252

Tezi Bul
Özet:

nsanın varlık sorununu ele alan modern romanın ardından gelen postmodern roman, romanın varlık sorunuyla ilgilenir. Arka planda kalmaktan sıkılan yazar okurla arasındaki perdeyi aralamayı seçer. Postmodern romanın özgür ortamında kendini gösteren üstkurmaca, roman var olduğundan beri kurgunun bir parçasıdır. Üstkurmacanın günümüzdeki amacının farkında olmadan eserlerinde üstkurmacaya başvuran yansıtmacı yazarın yerini, yöntemi bilinçli bir şekilde uygulayan postmodern yazar alır. Adalet Ağaoğlu, modern Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarındandır. Birer "zaman romanı" olarak adlandırabileceğimiz eserlerinde günümüze yaklaştıkça üstkurmacayı belirginleştirdiğini gözlemleyebiliriz. Yazar bilinç akışı ve iç konuşma yöntemleriyle desteklediği üstkurmaca tekniğini eserlerinde başarıyla uygulamıştır. Bu çalışmamızda çağdaş edebiyatın yöntem ve tekniklerini araç edinerek Adalet Ağaoğlu'nun romanlarındaki üstkurmaca tekniğini tespit etmeye çalıştık. Anahtar Kelimeler: Adalet Ağaoğlu, Roman, Anlatı, Üstkurmaca

Summary:

The postmodern novel, following the modern novel that deals with the problem of being, deals with the question of the existence of the novel. The writer who is bored with staying on the back plan, chooses to wrap the curtain between the readers. The metafiction which shows itself in the free environment of the postmodern novel, is a part of the fiction since the novel exists. The reflector writer who applied to the metafiction in his novels without being aware of the present purpose of the metafiction gives place to the postmodern writer who practices this method consciously. Adalet Ağaoğlu is an important figure in modern Turkish literature. We can observe that she clarifies the metafiction in her works that we can call "time novel", as comes to today. The writer successfully applies the technique of metafiction that she supports with the stream of consciousness and internal speech methods in her works. In this work, we tried to determine the technique of metafiction in the novels of Adalet Ağaoğlu by taking the tools and methods of contemporary literature.