Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Adalet Ağaoğlu'nun romanlarında kadına bakış

Approach to woman in Adalet Ağaoğlu's novels

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 187006 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezin ?GİRİŞ? bölümünde dünyada ve kültürümüzde kadının toplum içindekiyeri, yaşayış biçimleri, görevleri ve zamanla ilişkili olarak elde ettiği olanaklar elealınmıştır.I. BÖLÜM, Adalet Ağaoğlu'nun yaşamı, edebiyat yaşamı, yapıtları veödüllerini kapsar.II. BÖLÜM'de oyun yazarlığı, öykücülüğü, romancılığı ve yazarlık anlayışıhakkında bilgi sunulmuştur.III. BÖLÜM'de Adalet Ağaoğlu'nun romanlarında yer alan kadınlargruplanmıştır. Baskın/Olumlu Kadınlar, Çekinik/Kendisiyle Barışık Olmayan Kadınlarve Yoz/Yüzeysel Kadınlar olarak ayırdığımız kadınlar hakkında tek tek bilgi verilmiştir.IV. BÖLÜM, romanlardaki bütün kadınların sorunları gruplara ayrılarak elealınmıştır. Toplumsal, bireysel, ekonomik, eğitimsel, siyasal, cinsel ve gelenek görenekkaynaklı sorunlarla kadınların mücadelesi ve yaşamı ele alınmıştır.?SONUÇ? bölümünde incelememizde yararlandığımız kaynaklardan yolaçıkarak ulaştığımız yargılar yer almaktadır.XI

Summary:

At the ?INTRODUCTION? section of thesis, these subjects are considered;positon of the women inside the society in our culture and in the world; life stile, dutiesof the women and possibilities they get with time.I.st CHAPTER contains information about life, literature life, Works andprizes of Adalet Ağaoğlu.II.nd CHAPTER studies her in terms of being a writer, novelist, play writerand storyteller.In the III.rd CHAPTER, women in Adalet Ağaoğlu?s novels are categorised.There is information about suh as Dominant/Positive Women, Recessive/Women WhoAre Not At Peace With Themselves and Degenerate/Superficial Women.In the IV.th CHAPTER,problems of the women are categorised and thenstudied. The women strungle against the social, individual, economical, educational,political, sexual, and traditional/customary problems and the life of the women isconsidered.At the CONCULUSION section of the thesis, there are ideas and judgementsthat we obtain from the sources of the thesis.XII