Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Adalet Ağaoğlu'nun romanlarında sosyal meseleler

Social points in Adalet Ağaoğlu's novels

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262568 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma giriş ve sonucun dışında altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm ailedir. Burada karı koca ilişkilerini, anne babaların çocuklarıyla ilişkileri ve kardeşlerin birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. İnsanların evlenirken nasıl bir yol izledikleri üzerinde de yoğunlaşılmıştır.İkinci bölümün adı eğitimdir. Kitapta verilen bilgilere göre okullar, öğretmenler, öğrenciler ve ders kitapları hakkında detaylı bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölüm toplumun yapısı ve kişiler arası ilişkilerdir. Toplumda yaşanan huzursuzluklar ve bunların sebebi tespit edilmeye çalışılmıştır.Dördüncü bölüm ekonomik faaliyetleri konu edinmiş, özellikle yazarın yarattığı yeni işadamı tipi olan Ferit Sakarya üzerinde durulmuştur. Beşinci bölüm köylülük ve şehirleşme adını taşır. Köyden kente göç ve bunun sebepleri araştırılmıştır. Son bölüm, dinî ve millî günler adlarını taşımaktadır. Bu günlerde neler yapıldığı, halkın bu günlere ne kadar önem verdiği ve hükümetlerin bu günleri kutlamaktaki amaçları yazarın anlattıkları ışığında detaylandırılmaya çalışılmıştır.

Summary:

This work is formed into six parts ecxept introduction and conclusion.The first part is family. In this part, we researched the different relationships between wives and husbands; parents and children; and then sisters and brothers. We focused on how people get married. In this second part, the subject is education. We detailed education, schools, teachers, students and the books which are used in lessons.The third part is the structure of people, their hopeless, loneliness, fear, unhappyness,In the fourth part we talked about, economy. We researched, where people work, what people do in this places. And there the most important subject is new workman in Turkey, Ferit Sakarya.The fifth part is about civilation, villageness. In the last part, we worked about religious and national days. We focused on what people do during religious and national days, the importance of these days for themselves.