Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Adam öldürme suçundan cezaevine giren kadınları suça götüren nedenler ve cezaevi sürecinin incelenmesi

The reasons promt women to murder and examination of prison life

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 501292 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, adam öldürme suçundan cezaevine giren kadınları suça götüren nedenleri ve cezaevi sürecinin incelenmesidir. Bu araştırma sonuçları doğrultusunda kadınları adam öldürme suçuna götüren faktörlerin önlenmesi ve cezaevi yaşamlarına ilişkin bir model önerisinde bulunulmuştur. Niteliksel araştırma yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'deki kadın kapalı ceza infaz kurumlarından birisinde adam öldürme suçu nedeniyle cezaevine giren 31 hükümlü ve 3 tutuklu olmak üzere toplam 34 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadaki nicel verilere ilişkin bilgiler SPSS 23 programıyla analiz edilirken, nitel verilere ilişkin bilgileri NVIVO 11 programıyla analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucu kadınların suça götüren patikalar, suç ve sonrasına ilişkin deneyimler ve cezaevi yaşamı olmak üzere üç tema oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre kadın hükümlülerin yaşamlarında ataerkil sistemden ve toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Bu duruma ek olarak kadınların büyük bir kısmının hem çocukluk hem de evlilik dönemlerinde yoğun olarak taciz veya tecavüze maruz kaldıkları ve bu durumu kimseyle paylaşamadığı, paylaşan kadınların da şiddet gördüğü saptanmıştır. Buna ek olarak kadınların bir kısmının çocuk yaşta çoğunlukla yakın akrabayla evlendirilmekte, bazıları da aile hayatında görmeği sevgiyi ve şefkati başka bir erkte aramakta ve kaçmaktadır. Kadınların evliliği boyunca da fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kaldığı görülmüştür. Kadınların suça ilişkin bilgilerine bakıldığında; öldürdükleri kişinin daha çok eşleri ve erkek arkadaşları olduğu, cinayet aleti olarak olayların yarısında delici ve kesici aletlerin kullanıldığı görülmüştür. Kadınların, öldürme eylemini önceden planlamadığı şiddet, tecavüz gibi travmatik olayların yaşanan tartışmalar sonucu eylemin gerçekleştiği görülmüştür. Cinayetten sonrasında kadınların, çoğunlukla kendilerini ihbar edip teslim oldukları görülmüştür. Kadın hükümlüler cezaevinde çalışarak veya çeşitli faaliyetlere katılarak zaman geçirmektedir. Cezaevinde kadınların dine daha fazla eğildikleri dini ibadetleri yapmanın kadınları rahatlattığı ve rehabilite ettiği görülmüştür. Cezaevine çocuk öldürme suçundan giren kadınların ve ağırlaştırılmış hapis cezası alan kadınların, ailesi ziyarete gelmeyen kadınların cezaevinde daha çok uyum sorunu yaşadığı görülmüştür. Anahtar Sözcükler: Adam Öldürme Nedeni, Adam Öldürme Suçundan Cezaevine Giren Kadın, Cezaevi Yaşamı, Kadın Hükümlü, Şiddet

Summary:

The purpose of this study is to examine the reasons of murder for female offenders and their life in prison. In addition, it is also aimed to dispose of the reasons of murder and develop a model to contribute a better prison life in accordance with researh results. Research conducted one of closed female prison in Turkey and qualitative methods applied for the research. 34 women participated in the research, 3 of them was arrested and 31 of them was offenders. Half-structured interview form which is developed by the researcher was applied to participants. Quantitive data of the research was analyzed with SPSS 23 and qualitative data was analyzed with NVIVO 11. Three themes are constituted; first one is pathways to crime, second one is crime and after crime experiences and the third one is prison life. According to results women had problems due to patriarchy and social gender inequality. In addtion to that most of women experienced abuse or rape in their childhood and marriage, they could not tell anything about it to family and when some of them told about the abuse they confronted with violence. Morover, some women were forced to marry when they were child and some of them run away to another man to find the love they need. When we look at the victims most of them are husbands and boyfriends. Women mostly used stabbing objects in the murder. Generally murders were not planned and occured because of lack of love and jealousy. After the murder women themselves went to police station and confess the crime Women participated in the activities and deal with religion in prison and they told that they felt relaxed due to religious acts. Women who murdered kids, punished to heavy life sentence and no visitors from their family have more difficulties in adaptation to prison life. Keywords: Life in prison, Female offender, Jealousy, Violence, Women who commit murder in prison, Reason of murder