Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Adam öldürme suçundan cezaevine giren kadınları suça götüren nedenler ve cezaevi sürecinin incelenmesi

The reasons promt women to murder and examination of prison life

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 501292 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı, adam öldürme suçundan cezaevine giren kadınları suça götüren nedenleri ve cezaevi sürecinin incelenmesidir Bu araştırma sonuçları doğrultusunda kadınları adam öldürme suçuna götüren faktörlerin önlenmesi ve cezaevi yaşamlarına ilişkin bir model önerisinde bulunulmuştur Niteliksel araştırma yönteminden yararlanılarak gerçekleştirilen araştırmada Türkiye'deki kadın kapalı ceza infaz kurumlarından birisinde adam öldürme suçu nedeniyle cezaevine giren 31 hükümlü ve 3 tutuklu olmak üzere toplam 34 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanarak görüşmeler yapılmıştır Araştırmadaki nicel verilere ilişkin bilgiler SPSS 23 programıyla analiz edilirken, nitel verilere ilişkin bilgileri NVIVO 11 programıyla analiz edilmiştir Yapılan analiz sonucu kadınların suça götüren patikalar, suç ve sonrasına ilişkin deneyimler ve cezaevi yaşamı olmak üzere üç tema oluşturulmuştur Araştırma sonucuna göre kadın hükümlülerin yaşamlarında ataerkil sistemden ve toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları görülmüştür ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The purpose of this study is to examine the reasons of murder for female offenders and their life in prison In addition, it is also aimed to dispose of the reasons of murder and develop a model to contribute a better prison life in accordance with researh results Research conducted one of closed female prison in Turkey and qualitative methods applied for the research 34 women participated in the research, 3 of them was arrested and 31 of them was offenders Half-structured interview form which is developed by the researcher was applied to participants Quantitive data of the research was analyzed with SPSS 23 and qualitative data was analyzed with NVIVO 11 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.