Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı

Adam Smith'te iktisat ve ahlak sorunları

The problems of economics and moral in Adam Smith

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 314734 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adam Smith, Milletlerin Zenginliği isimli ünlü kitabı aracığıyla, yaygın olarak iktisat biliminin kurucusu olarak tanınmaktadır. Onun aynı zamanda bir ahlak felsefesi profesörü olduğu ise görmezden gelinir. Oysaki, ahlak felsefesine ilişkin kendi özgün düşüncelerini içeren Theory of Moral Sentiments isimli bir kitap da yazmıştır. Daha da önemlisi, Smith, bu iki farklı konudaki kitaplarını daha geniş bir bütünün parçaları olarak okunması amacıyla yazdığını söyler. Bu çalışmada biz, Smith'in iktisat ve ahlak üzerine düşüncelerini birbirleriyle bağlantılı şekilde ele almaya ve Smith iktisadının ahlaki temellerini anlamaya çalışıyoruz.

Summary:

Adam Smith is generally acknowledged as the founder of economics as a science via his famous book, Wealth of Nations, whereas the fact of his being also a professor of moral philosophy is omitted. But he wrote a book, called Theory of Moral Sentiments that contains his original ideas on moral philosophy. More importantly, Smith said that he had written these two books on different subjects to be read as parts of a wider project. In this study, we are trying to deal with Smith?s ideas of morality and economics as connected to each other and to understand the moral foundation of his economics.