Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü

Adaptable network generator (ANG): A generative system proposal with respect to temporal space design

Uyarlanabilir ağ üreticisi (ANG): Geçici mekan tasarımları için üretken sistem önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 371710 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis is an investigation focusing on generative systems with respect to temporary space organizations. The aim of this study is to discuss the computational model proposed in this thesis and its applications on temporary space design. The research combines computational analysis methods and the generative systems under a multi-layered computational model. In the scope of this thesis two new computational tools based on shortest-path and traveler salesman problem algorithms have been developed. The structure of this computational model and its results are discussed over different cases with respect to temporary space organizations.

Summary:

Bu tez, üretken sistemlerin geçici mekan tasarımlarına uyagulanmasını konu almaktadır. Bu çalışmanın amacı geçici mekan tasarımları başlığı kapsamında uygulanmak üzere geliştirilen sayısal modelin ve bu modelin uygulamalarının tartışılmasıdır. Yapılan araştırma ve çalışmalar bilgisayar destekli analiz yöntemlerini ve üretken sistemleri çok katmanlı bir model altında birleştirmektedir. Önerilen sayısal model bu tez kapsamında geliştirilmiş iki adet özgün aracı içermektedir. Bu sayısal araçlar en kısa yol ve gezgin satıcı problem algoritmalarını temel almaktadır. Bu sayısal modelin yapısı ve ürettiği sonuçlar geçici mekan organizasyonları kapsamında çeşitli örnek projeler üzerinden tartışılmıştır.