Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Adaptation of a control system to varying missile configurations

Değişen füze konfigürasyonlarına kontrol sistemi adaptasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255328 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Varying missile configurations may create uncertainty for a missile control algorithm developed with linear control theory, for instance the control system performance requirements may not be satisfied anymore. Missile configuration may change during the missile design period due to variations in subsystem locations, subsystem weights and missile geometry. Likewise, burning propellant, deployment of aerodynamic surfaces and wings with varying sweep angle can be considered as in-flight missile configuration changes. This thesis study addresses development and analysis of an adaptive missile control algorithm to account for the uncertain effects caused by varying missile configuration.Control algorithms, designed using pole placement, are augmented with adaptive neural networks. The resulting controller is a type of model reference adaptive controller. Adaptation characteristics of the augmented control algorithms are investigated to changing center of pressure location and missile geometry. Analyses are performed for three different missile configurations using simulation.

Summary:

Değişen füze konfigürasyonları, lineer kontrol teorisi ile geliştirilen füze kontrol algoritmaları için, kontrol sistemi performans gereksinimlerinin karşılanamayacağı şekilde belirsizlik yaratabilmektedir. Füze konfigürasyonu, tasarımı süreci sırasında alt sistem yerleşiminin, alt sistem ağırlıklarının ve füze geometrisinin farklılaşması sebebi ile değişebilir. Ayrıca, yanan yakıt, açılan aerodinamik yüzeyler ve değişen kontrol yüzeyi süpürme açısı, uçuş sırası füze konfigürasyon değişiklikleri olarak değerlendirilebilir. Bu tez çalışması, değişen füze konfigürasyonlarının neden olduğu belirsiz etkilerin telafi edilmesi amacı ile adaptif füze kontrol algoritmalarının geliştirilmesi ve analizini gösterir.Kök yerleştirme ile tasarlanan kontrol algoritmaları, adatif sinir ağları ile geliştirilmiştir. Ortaya çıkan kontrolcü, bir çeşit model referans adaptif kontrolcüdür. Geliştirilmiş kontrol algoritmalarının, değişen ağırlık merkezi ve füze geometrisine adaptasyon karakteristiği incelenmiştir. Üç değişik füze konfigürasyonu için benzetim aracı kullanılarak analizler yapılmıştır.