Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Adaptation of water distribution networks for urban renewal

Su şebekelerinin kentsel dönüşüme uyarlanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416421 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Urban renewal managed by Turkish Municipalities and Housing Development Administration (TOKİ) causes increase in water consumption at particular nodes. This study aims to find permissible increase in discharge at a single node without affecting other nodes in Yayla neighborhood, which is part of N8.3 pressure zone. Initially, capacity of existing water distribution network should be investigated to determine whether consumption increase at particular nodes affects the system. Peak discharge drawn from N8.3 pressure zone in Ankara is 650 m3/hr. This value can be increased up to 800 m3/hr without adding any pump to the current system. Firstly, network analysis is carried out by using Linear Theory and results are compared with Watercad outputs. Then sensitivity analysis is conducted for the system. At the end of the study, maximum possible outflow at the single node without disturbing other nodes have been obtained as 96.52 m3/hr for Yayla neighborhood. If this discharge is drawn from Yayla, minimum pressure head will be 40 m. To check the accuracy of the method, nodal demand was entered as 96.52 m3/hr for a particular node in Watercad and network analysis was refreshed. After refreshing analysis, Watercad verified the method used in this study. Since minimum pressure head values are 40 m, the value guaranteed by the municipality, a satisfying result has been observed. A methodology is offered to the municipalities for adapting existing lots in the city for urban renewal.

Summary:

Türk belediyeler ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yönetilen kentsel dönüşüm belirli düğüm noktalarında su sarfiyatında artışa neden olmaktadır. Bu çalışmada N8.3 basınç bölgesinde bulunan Yayla mahallesi çalışılmış olup, diğer düğüm noktalarını etkilemeden tek düğüm noktasından arttırılabilecek debiyi bulmak amaçlanmıştır. Öncelikli olarak belirli düğüm noktalarındaki artışın mevcut su şebekesini etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerekmektedir. Ankara'da yer alan N8.3 basınç bölgesinde mevcut sistemden maksimum 650 m3/saat debi çekilmektedir. N8.3 basınç bölgesinde mevcut şebekeye herhangi bir pompa eklemeden 800 m3/saate kadar debi çekilebilir. Önce Lineer Teori kullanılarak şebekenin analizi yapılmış ve sonuçlar Watercad çıktıları ile karşılaştırılmıştır. Daha sonra hassasiyet analizi sisteme uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda Yayla mahallesinde diğer düğüm noktalarını etkilemeden tek düğüm noktasından çekilebilecek maksimum debi 96.52 m3/saat olarak elde edilmiştir. Şayet bu debi Yayla'dan çekilirse, minimum basınç yükü 40 m olacaktır. Yöntemin doğruluğunu kontrol etmek maksadıyla ilgili düğüm noktasının debisi 96.52 m3/saat olarak Watercad'e girilmiş ve şebeke analizi yenilenmiştir. Yenilenen analiz sonrası Watercad bu çalışmada kullanılan yöntemi teyit etmiştir. Minimum basınç yüklerinin belediyenin temin ettiği 40 m lik basınç yükünü sağladığı gözlemlenmiştir. Mevcut sistemin kentsel dönüşüme uyarlanması için kullanılan yöntem belediyelere sunulmaktadır.