Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Adaptif kontrol sistemlerinin incelenmesi ve tasarımı

Investigation and design of adaptive control systems

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 104536 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADAPTÎF KONTROL SİSTEMİNİN İNCELENMESİ VE TASARIMI Dilşad ŞİMŞEK Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. önder TÜZÜNALP Prof. Dr. Abdulnza ABİLOV Gerçek süreçlerde, zamana bağlı olan rasgele değişmeler yüzünden çalışma koşullan değişebilmektedir. Bu değişimlerde doğal olarak süreçlerin statik(yatışkın durum) ve dinamik modellerinin katsayılarına belli derecede etki eder ve optimum koşulların bozulmasına sebep olur. Bu da adaptif kontrol sistemlerinin gerçekleştirilmesini gerektirir. Adaptif kontrol, modern teknolojinin en aktif araştırma alanlarından biridir. Değişik endüstriyel alanlarda pek çok uygulamaya sahiptir. Bu tez çalışmasında adaptif kontrol sistemlerinin analizi, tasarım ilkeleri ve gelişmiş algoritmaları incelenmiştir. Adaptif kontrol tasarımında optimum koşulların gerçekleştirilmesi için adaptif belirleme ve gerçek zaman optimizasyon algoritmaları üzerinde durulmuştur. Adaptif sistemlerin incelenmesi sonucu, kendinden uyarlamalı ve kendinden ayarlamalı adaptif kontrol arasındaki fark açıklanmıştır. Ayarlama problemlerinde, sürecin sabit fakat bilinmeyen parametrelerle kontrol edildiği tahmin edilmiş, uyarlama problemlerinde ise parametrelerin değiştiği kabul edilmiştir. Sonuçta adaptif kontrol stratejilerim içeren adaptif model ayarlaması, DA motor kontrol sistemine uygulanmıştır. Bu projede tanımlanan sistem MATLAB ortamında simüle edilmiştir. 2000,95 ANAHTAR KELİMELER: Adaptif ve Optimal Kontrol, Model Referanslı Adaptif Kontrol, Gerçek Zaman Optimizasyonu, Kendinden Ayarlamalı Kontrol edici, Adaptif Model Ayarlaması, DA Motor Kontrol. 111

Summary:

ABSTRACT Master Thesis INVESTIGATION AND DESIGN OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS Dilşad ŞİMŞEK Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Electronic Engineering Supervisor: Prof. Dr. önder TÜZÜNALP Prof.Dr.Abdulnza ABİLOV In the real time processes, because of variations, which depend on time, the operating conditions can be changed. This variations effect coefficient of static and dynamic models of process and cause optimum conditions is impaired. It requires creating adaptive control systems. Adaptive control is one of the most active research areas of modern technology. It is applied in a variety of industrial fields. In this thesis study, analysis, design principles and developed algorithms of adaptive control systems are investigated. Adaptive identification and real time optimization algorithms are dwelt upon for implementation of optimum conditions in the adaptive control design. As a result of investigation of adaptive control systems, difference between self-tuning and self-adapting adaptive control is explained. In the tuning problem it is assumed that the process to be controlled has constant but unknown parameters: in adaptation problem it is assumed that the parameters are changing. In the end, adaptive model adjustment, which includes the adaptive control strategies, is applied on DA motor control system. The system described in this project is simulated on MATLAB. 2000, 9? pages KEY WORDS: Adaptive And Optimal Control, Model Referenced Adaptive Control, Real Time Optimization, Self-Tuning Regulator, Adaptive Model Adjustment, DA Motor Control. iv