Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı / Sistem Dinamiği ve Kontrol Bilim Dalı

Adaptif seyir sistemleri tasarımı

Adaptive cruise control design

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223859 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Adaptif Seyir Sistemleri, araç hızını, hedef araca göre belirli bir mesafedenayarlayan sistemlerdir. Sürücü sadece direksiyon ile ilgilenirken, aracınboylamsal kontrolü, otomatik olarak sistem tarafından gerçekleştirilmektedir.Kısaca bu tezin konusu, aracın hızını sabit bir değer etrafında kontrol eden, HızSabitleyici Sistemler'in, otoyol hızlarında çalışmakta olan Adaptif SeyirSistemleri'nin ve son olarak da, şehiriçi trafik koşullarında ve düşük hızlardaçalışan Dur-Kalk Sistemleri'nin tasarımını içerir. Bu tezde, Adaptif SeyirSistemleri için kontrolcü tasarımı, tasarlanan kontrolcü performansının gerçekbir araç modeli üzerinde denenmesi ve sonuçların simülasyonlar ile ortayakoyulmasını içerir. Son olarak da, tasarlanan kontrol yapısı ve araç modelleri,gerçek zamanlı olarak çalışan ve her biri farklı araçları kontrol eden ikikullanıcı girişli ITU-MEKAR simülatörü üzerine yerleştirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Adaptif Seyir Sistemi (ASS), Dur-Kalk Sistemleri, AraçModelleme, Kayma Kipli Kontrol, Simülatör Tasarımı

Summary:

Adaptive Cruise Control Systems basically offers a system that regulates thevehicle speed, according to target vehicle speed within a predefined distance.The driver handles only with the steering wheel, while the longitudinal controlof the vehicle is automatically adjusted by the system. Briefly, the scope of thisthesis, includes, the design of a Cruise Control System which controls the speedof the vehicle around a constant value, then the design of the Adaptive CruiseControl Systems that operates in highway speeds, finally the design of Stop &Go systems, that perform at urban traffic conditions and relatively at lowspeeds. This master thesis includes the design of a control structure forAdaptive Cruise Control Systems, examination of the controller performance ona realistic vehicle model and presentation of the designed system withsimulations. At a final step, the designed control systems and vehicle models arecombined on a ITU-MEKAR simulator which is a real-time driver simulator,including two driver which control different vehicle.Keywords: Adaptive Cruise Control (ACC), Stop&Go Systems, VehicleModeling, Sliding Mode Control, Simulator Design