Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Adaptif veri hızlarında çalışan VoIP uygulamalarında kullanılmak üzere tıkanıklık bildirimi

Congestion notification in adaptive bit rate VoIP applications

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 170020 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Yüksek Lisans Tezi ADAPTIF VERİ HIZLARINDA ÇALIŞAN VoIP UYGULAMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE TIKANIKLIK BİLDİRİMİ Cem Deniz PELİT Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. H. Gökhan İLK Günümüzde internet kullanımı hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. İnternet kullanımı kapsamında sesin iletimi üzerine yapılmakta olan çalışmalar telefon görüşmelerinde tasarruf, düşük destek maliyeti, esneklik ve daha yüksek seviyelerde ölçeklenebilirlik sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir yapı içinde sesin kalitesinin arttırılması daha kolay olacaktır. Bu çalışmada ilk olarak sesin internet üzerinden iletimi sırasında karşılaşılacak tıkanıklığın tespit edilmesi alanındaki mevcut yayınlar taranmış ve değerlendirilmiştir. Daha sonra adaptif hızlarında çalışmakta olan bir ses kodlayıcısına ağda oluşan tıkanıklık durumunu bildirebilecek bir mekanizma incelenmiştir. SNMP (Basit Ağ Yönetim Protokolü - Simple Network Management Protocol) üe Ankara Üniversitesi ağında bulunan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakti Okullarının hat kullanım oranlan anlık olarak alınmış ve adaptif veri hızlarında çalışmakta olan bir VoIP uygulamasına tıkanıklık bildirme parametreleri olarak verilmiştir. Araştırma sonuçlan önerilen sistemin uygulama sırasında başarılı sonuçlar verebileceğini göstermiştir. 2005, 71 Sayfa ANAHTAR KELİMELER: VoIP, Tıkanıklık bildirimi, SNMP, QoS

Summary:

ABSTRACT Master Thesis CONGESTION NOTIFICATION IN ADAPTIVE BIT RATE VoIP APPLICATIONS Cem Deniz PELİT Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Electronics Engineering Supervisor: Asst Prof. Dr. H. Gökhan İLK Internet, which becomes an integral part of our lives, enables a model which provides low support costs, flexibility and more scalability to voice transmission that human kind has been working on for centuries. In addition it is easier to enhance the quality of voice in this model. In this thesis, articles on detection of the problems that is encountered during the transmission of voice over the Internet were investigated initially. Then a mechanism that informs the congestion that occurs in the network to the voice codec, which is working on adaptive speeds, is developed. With SNMP (Simple Network Management System), instant usage ratios of Ankara University Foundation Schools that is present in the Ankara University network are gathered and considered in the VoIP application, which works on adaptive data speeds, as congestion notification parameters. The subjective listening test results revealed that the proposed scheme could be successfully applied in a VoIP environment 2005, 71 Pages Key Words: VoIP, Congestion Notification, SNMP, QoS