Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Adaptive antenna array for dect system

DECT sistemi için uyarlanabilen anten dizisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93164 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT ADAPTIVE ANTENNA ARRAY FOR DECT SYSTEM Özgün, Serkan M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Yalçın Tanık December 2000, 97 pages In this study, performance of the Digital European Cordless Telecommunications (DECT) system with an antenna array at the base station is analysed by computer based simulations. Optimum combining is used as the diversity combining scheme. By the use of optimum diversity combining, a receiving antenna array cancels cochannel interference and the capacity of the system is increased. Both uplink and downlink performances of the system are investigated. As the transmission medium, flat fading Rayleigh channel and frequency selective Rayleigh fading channels have been modelled. By the standards, time separation between the uplink and downlink transmissions is quite long (5 msec). The effect of this dwell time on the downlink performance in fading channels is investigated. Since the weights used for downlink are the same ones that are calculated during uplink, an error is made due to the fact that the radio channel changes from burst to burst. To improve the downlink performance in fading channels, a new frame structure is proposed. In this frame structure, uplink and downlink transmissions are performed sequentially slot-wise. Thus, the dwell time and the effect of channel variation from burst to burst on the downlink performance are reduced. mKeywords: DECT, Adaptive Antenna Array, Optimum Combining, Rayleigh Fading Channel IV

Summary:

oz DECT SİSTEMİ İÇİN UYARLANABİLEN ANTEN DİZİSİ Özgün, Serkan Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Yalçın Tanık Aralık 2000, 97 sayfa Bu çalışmada, baz istasyonunda anten dizisi bulunan bir 'Digital European Cordless Telecommunications' (DECT) sisterninin performansı bilgisayar benzetimleri kullanılarak incelenmiştir. Çeşitleme planı olarak optimum birleştirme yöntemi kullanılmıştır. Optimum birleştirme yöntemi kullanılarak aynı kanalı kullanan girişimler alıcı anten dizisinde yok edilir ve sistemin kapasitesi arttırılır. Sistemin performansı hem el terminalinden baz istasyonuna doğru olan iletimde hem de baz istasyonundan el terminaline doğru olan iletimde incelenmiştir. İletişim ortamı olarak, düzgün zayıflayan Rayleigh kanal ve frekans seçici Rayleigh zayıflayan kanal modellenmiştir. Standart DECT çerçeve yapısından dolayı, el terminalinden baz istasyonuna doğru olan iletim ile baz istasyonundan el terminaline doğru olan iletim arasında önemli bir zaman farkı vardır (5 msan). Bu zaman farkının baz istasyonundan el terminaline doğru olan iletimin performansı üzerindeki etkisi zayıflayan kanallarda incelenmiştir. El terminalinden baz istasyonuna doğru olan iletim sırasında hesaplanan katsayılar aym zamanda baz istasyonundan el terminaline doğru olan iletim sırasında kullanıldığından kanal değişiminden dolayı bu katsayılar hatalı bulunmaktadır. Baz istasyonundan el terminaline doğru olan iletimin zayıflayan kanallardaki performansım geliştirebilmek için yeni bir çerçeve yapısı önerilmiştir. Bu yeni çerçeve yapısında elterminalinden baz istasyonuna ve baz istasyonundan el terminaline iletim ard arda gerçekleşir. Böylece el terminalinden baz istasyonuna ve baz istasyonundan el terminaline gönderilecek paketler arasındaki zaman ve kanal değişiminin baz istasyonundan el terminaline doğru olan iletimin performansı üzerindeki etkisi azaltılmış olur. Anahtar Kelimeler: DECT, Uyarlanabilen Anten Dizisi, Optimum Birleştirme, Rayleigh Zayıflayan Kanal vı