Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Adaptive control of DC link current in current source converter based statcom for improving its power losses

Akım kaynaklı çevirgeç tabanlı statkom?da güç kayıplarını iyileştirmek amacıyla DC bağ akımının uyarlamalı kontrolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 338333 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In conventional three-phase PWM (Pulse Width Modulation) current source converter based STATCOM (Static Synchronous Compensator) applications, DC link current is kept constant at a predefined value and the reactive power of STATCOM is controlled by varying modulation index. This control strategy causes unnecessary power losses especially when the reactive power of STATCOM is low. For this purpose, in order to reduce the active power drawn by STATCOM, the modulation index can be maximized by adjusting DC link current. Within the scope of this thesis, an adaptive control of DC link current will be designed and applied to a 0.4kV 50kVAr three phase current source converter based STATCOM so that the power losses can be reduced. The theoretical work will be compared and discussed with the experimental results. Keywords: Current Source Converter, STATCOM, Adaptive DC link current control, space vector PWM

Summary:

özetler daha sonra Üç fazlı darbe genişliği modülasyonu (PWM) metodu uygulanan akım kaynaklı çevirgeç yapısı kullanan STATKOM uygulamalarında, DA bağ akımı önceden belirlenmiş bir değerde tutulmaktadır. Reaktif güç, modülasyon oranı değiştirilerek kontrol edilir ve bu yöntem reaktif güç düşük olduğu zaman gereksiz güç kayıplarına neden olmaktadır. Bu amaçla DA bağ akımı, modülasyon oranını maksimum yapacak şekilde ayarlanırsa STATKOM?un kayıpları azaltılabilir.Bu tez çalışmasında, DA bağ akımı uyarlamalı kontrolü 0.4kV, 50kVAr üç faz akım kaynaklı çevirgeç tabanlı STATKOM? a uygulanarak güç kayıpları azaltılacaktır. Bu teorik çalışmalar deneysel sonuçlarla karşılaştırılacak ve yorumlanacaktır.Anahtar Kelimeler: Akım Kaynaklı Çevirgeç, STATKOM, Uyarlamalı DA bağakımı kontrolü, uzay vektörü darbe genişliği modulasyonueklenecektir.