Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Adaptive controller applications for rotary wing aircraft models of varying simulation fidelity

Farklı fidelitedeki döner kanatlı hava aracı modellerine yönelik adaptif kontrol uygulamaları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 259200 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis concerns the design, analysis and testing of adaptive controllers for rotary wingaircraft, in particular helicopters. A non-linear helicopter model is developed and validated bytrim and dynamic response analyses. A inner-outer loop cascade controller is designed witha trajectory generator in the most outer layer and an adaptive neural network controller isimplemented to the inner loop. Controller is then challenged to carry out complex maneuversautonomously under turbulence. Finally, the center of gravity location is varied to severevalues to observe adaptation characteristics to investigate the requirement on the knowledgeof the center of gravity location during such adaptive controller design.

Summary:

Bu tez, döner kanatli hava araçlarina, özellikle helikopterlere, yönelik adaptif kontrolcü tasarimi,analizi ve test edilmesi ile ilgilidir. Lineer olmayan bir helikopter modeli gelistirilmis¸ vetrim ve dinamik tepki analizleri ile model doğrulanmıştır. Yörünge üretecine sahip iç-dışdöngülü bir kontrolcü tasarlanmış ve iç döngüye sinir ağ tabanlı adaptif bir kontrolcü entegre edilmiştir. Kontrolcü, türbülans altında karmaşık manevraları otonom olarak yapmasıiçin kullanılmıştır. Son olarak, ağırlık merkezi pozisyonu değiştirilip adaptif kontrolcününtasarımı için ne kadar doğru bir ağırlık merkezi pozisyonu bilinmesi gerektiği araştırılmıştır.