Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Adaptive robust attitude controller design for a quadrotor platform

Quadrotor platformları için uyarlanabilir ve gürbüz açısal konum kontrolcü tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368946 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışması, uçuş dinamiğindeki kararlı ve doğrusal olmayan özellikleri ile üst düzey çeviklikte uçan bir robot olarak adlandırılabilecek quadrotor platformları için açısal tutum kontrolcü tasarım düşüncelerini içerir. Bu platformlarda özellikle yüksek hız manevraları sırasında dinamik özellikleri belirlemede sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak, quadrotorların ilgi uyandıran birer araç olarak çeşitli kontrolcü fikirlerini gerçekleştirmek için emek sarf eden hevesli araştırmacılar arasında popülaritesini kaybetmediği sonucuna varılabilir. Bu tezdeki süreç, temel sistem model yapısının oluşturulması ve bu fazların, test yatağının özelliklerine dayanarak doğruluğunun teyit edilmesi ile başlar. Satışa sunulmuş platformlardaki algılayıcıların yardımı ile, kontrolcüler arzu edilen yörünge ve tutumları takip etmeleri için harekete geçirilecek şekilde tasarlanır. Bu çalışmada bahsi geçen başlıca kontrolcü yöntemleri, doğrusal olmayan dinamik evirtim, model referans uyarlanabilir kontrol ve integral geri-adımlama teknikleridir. Performans ve gürbüzlük arasındaki ödünleşim de ayrıca bu çalışmada incelenmiştir. Sistemin, belirli olmayan parametrelerin varlığına, eşleştirilememiş belirsizliklere ya da düzensizliklerin etkisine karşı verdiği tepkiler, gürbüzlüğün değerlendirilmesi için fevkalade yollardır. Bu yüzden, parametrik belirsizlik ve gürültü barındıran ölçümleri de içeren durumlara genel bir bakış, kendine bu çalışma içerisinde yer bulur. Bu şema ile, kontrolcü seçenekleri uyarlanabilirliğin faydalarını gözetecek biçimde notlandırılabilir. Bu tip kaygılarla sürdürülen benzetim çalışmalarının sonuçları bu tezde kendisine büyük bir yer bulmaktadır. Benzetimin ortaya çıkardığı ilk sonuç tüm kontrolcülerin gürültülü ve gürültüsüz durumlardaki işlevselliğidir. Ancak, yüksek seviyede parametre belirsizliği ve bilinmeyen düzensizlikler, integral geri adım yöntemi ve temel kontrolcüden gelen sonuçların bozulması gözlenmiştir. Bu ve benzeri durumlarda ise uyarlanabilirlik işlevselliğini korumaktadır. Durum hataları için yapılan 2-norm ve azami mutlak değer analizleri sonucunda ise bu bahsi geçen konular matematiksel olarak gösterilmiş ve izah edilmiştir. Dahası, e-,sigma- ve ölü-alan uygulanması gibi çeşitli düzeltme yaklaşımlarını kullanarak, gürbüzlük açısından kontrolcülerin geliştirilmesi incelenebilir. Bu düzenlemeler arasında, e-mod ve ölü-alan yöntemleri belirlenmiş kriterlere uygun bir şekilde gürbüzlük özelliği gösterirken sigma-mod kullanımı yararsız olarak kararlaştırılmıştır. Süreç boyunca, çeşitli adım büyüklükleri, sabit adım normal diferansiyel denklem yöntemleri, bozunum ve belirsizlik seviyeleri içeren çalışmalar da uyarlanabilirliğinin etkinliğini görebilmek amacıyla yürütülmüştür. Bu yöntemlerin güvenilirliği deneylerle veya deney ile teori arasındaki uyumlarla kanıtlanmalıdır. Bu araştırma arkasındaki temel düşünce ise otonom uçuş halleri, engel önleme ve ara-nokta hedefleme gibi daha karışık yapıların ilk taşı olacak olan kararlı ve inatçı bir açısal tutum kontrolcüsü tasarlamaktır.

Summary:

This thesis includes attitude controller design ideas for a quadrotor platform which can be regarded as an exceptionally agile flying robot with highly non-linear and unstable features in flight dynamics. These platforms pose severe problems in characterizing the dynamics especially when performing high-speed manoeuvres. These facts cause the quad-rotor not to lose its popularity as a compelling tool among avid researchers who endeavour to realize various controller ideas. The procedure in this thesis is initiated with the construction of the system model and the verification of this phase relying on the characteristics of the test bed. With the aid of sensors on the off-the-shelf platform, the controllers are designed to enact tracking of the reference commands that contain the desired trajectories and attitudes. The controller methods highlighted in this research are non-linear dynamic inversion, model reference adaptive control and integral back-stepping technique. The trade-off between performance and robustness is investigated as well. The responses of the system to the impacts of the existence of uncertain parameters, unmatched uncertainties or disturbances are exceptional means to judge how robust the controller is. An overview of the cases with parametric uncertainty and the existence of noise, therefore, find its place as a section within this work. This sketch grades the controller options while putting forward the advantage of adaptation. The simulation results show that all controllers operate exceptionally in noiseless and noisy scenarios. Under the cases where high-level parameter uncertainties or unknown disturbances exist, however, the functionality of base controller and Integral Back-stepping can be claimed no more. In coherence with its purpose of integration into the controller, only adaptive algorithm survives these situations. The analysis including the computation of 2-norms and maximum absolute value of error vectors in the commanded state axis brings about supportive results for the deductions about the adaptation. Besides, by employing correction approaches, the advancement of the controller in terms of robustness is examined where dead zone implementation, e- and sigma-modifications are exploited. Among these modifications, e-mod and dead zone satisfy specified criteria for convergence and robustness while sigma-mod is determined as useless. In the procedure, studies about simulations with various step size values, various fixed-step ODE methods, different levels of unknown disturbances and uncertain parameters are also conducted in order to see the sensitivity of the adaptation against these criteria. The reliability of the methodologies should be justified through experiments and the analogy between experiment and theory is provided. The motivation behind this research is to produce persistent attitude controllers to lay the first stone for more complex algorithm structures such as autonomous flight phases, obstacle avoidance and way-point targeting.