Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü

Addition of acyl phosphonates to ethylcyanoformate

Açil fosfonatların etilsiyanoformata katılım reaksiyonları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 177598 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Functionalized cyanophosphates are important starting materials for the synthesis ofbeta-lactam ring moiety of beta-lactam antibiotics. The cyanophosphates aresynthesized starting from easily available acylphosphonate and ethylcyanoformate.Acylphosphonates are synthesized starting from acylchloride and trimethylphosphite.Addition of acylphoshonate to ethylcyanoformate furnishes the cyanophosphate withthe quaternary center.

Summary:

Fonksiyonlandırılmıs siyanofosfatlar, beta-laktam antibiyotiklerinin beta-laktamhalka kısmının sentezi için önemli baslangıç maddeleridir. Siyanofosfatlar kolaylıklaelde edilebilen açil fosfonat ve ethylsiyanoformattan baslanarak sentezlenmistir. Açilfosfonatlar açil klorür ve trimetil fosfitten baslanarak sentezlenmistir. Açil fosfonatınetilsiyanoformata katılımı kuarterner merkezli siyanoformatler vermistir.