Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

2016

Aden şehrinde turizm pazarlama karmasına ilişkin algı düzeyi

The preceived level of tourism's marketing mix in Aden city

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 431224

Tezi Bul
Özet:

Turizm, dünya çapında önde gelen ekonomik bir sektör olarak ortaya çıkmış ve ticareti artırmıştır. Pazarlamanın anlamı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi doğru tanıtım ile doğru fiyata, doğru insanlara, doğru yerde, doğru kâr oranında satabilmektir. Pazarlama karması modeli, belli pazarlama faaliyetlerinin zaman içinde satışlar üzerindeki etkisini ölçmek için tarihsel satış verileri kullanan analitik bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın asıl amacı, Aden'de turizm pazarlama karmasına ilişkin algı düzeyinin incelenmesidir. Bu çalışma, Aden'i ziyaret edenler tarafından pazarlama karması bileşenlerini kullananlar ve kullanmayanlar arasındaki destinasyon izlenimi farklarını karşılaştırmak ve turizm destinasyonu olarak Aden'e ilişkin algı düzeyini değerlendirmek amacıyla düzenlenmiş bir ankettir. Anketin ilk bölümü, yer, insan, fiyat, tanıtım, paket, programlar ve ortaklık da dâhil pazarlama karması bileşenlerinin 8 unsurunu içerecek şekilde tasarlanmıştır ve her bir maddenin altında her bir bileşenin kullanımının değerlendirilmesiyle ilgili birtakım sorular yer almaktadır. Bu sekiz unsuru kapsayan toplam 38 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise müşterilerin demografik özellikleri ve her bir katılımcının mali yetileri ifade edilmiştir. Sonuçlar Likert skalası kullanılarak istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Aden'deki tatil köyleri, oteller gibi çeşitli konaklama tesislerindeki hizmetlerin iyileştirilmesi için acil adımlar atılmalıdır. Sağlanan hizmet ve fizibilite çerçevesinde paket tur fiyatları gözden geçirilmelidir. Tur operatörlerinin turistler için daha kaliteli hizmet sağlamalarına yardımcı olacak belli bir yüzde oranında indirim alarak daha iyi tesisler seçmesinin teşvik edilmesi hizmetin genel etkisini artıracaktır. Özellikle kamu sektöründe olmak üzere turistlere yönelik olarak personelle ilgili iyileştirme yapılmalıdır. Seyahat sigortalarının durumu iyileştirilmeli ve tüm müşterilere sunulabilmelidir. Aden'de pek çok turizm faaliyetini yalnızca plajlar ve oteller paylaşmamalı, aynı zamanda alternatif oluşturacak ziyaret mekanları zenginleştirilmelidir. Anahtar Kelimeler: Aden, Destinasyon Pazarlaması, Pazarlama Karması, Turizm.

Summary:

Tourism has emerged as a leading economic sector worldwide and has boosted trade. Marketing means selling your products and services at the right price, with the right promotion, to the right people, at the right location at a profit. Marketing mix modeling is an analytical approach that uses historic sales data to quantify the impact of specific marketing activities on sales over time. The main objective of this study is to examine the perceived level of tourism marketing mix in Aden city. This study is a survey study to compare destination image between marketing mix components users and non - users by Aden visitors and assess the perceived level for Aden as a destination tourism site. The first part of the survey is designed to cover the 8 elements of marketing mix components including place, person, price, promotion, package, programming and partnership and under each item several questions deals to assess the utilization of each component. In total there are 38 questions covering the 8 elements. The second section in the questionnaire assesses the customer demographic characteristics and the financial abilities for each participant. Results were statistically analyzed using likert scale. Urgent steps to be taken to improve the accommodation services among resorts, hotels and residency in Aden. Package tour prices must be reviewed in context to that provided and that feasible. Encouraging tour operators to have better choices for facilities provided for tourists by discounting a certain percentage that will help them provide a better quality serviced places and residency for tourists will vastly improve the overall impact of service. Much must be done concerning person attendants for tourists especially among governmental sectors. Travel insurances must be improved and be accessible to all customers. Alternative visiting sites must be enhanced in Aden not only beaches and hotels are to share most tourism activities. Keywords: Aden, Destination Marketing, Marketing Mix, Tourism.