Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

2006

Adi alacakların rehni

Claim pledge

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 239547

Tezi Bul
Özet:

Çalışmamız MK.m.954-961'de ? Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin ?başlığı altında düzenlenen alacak rehnini konu almaktadır. Alacak rehni, alacağıntedavül kabiliyetinin artması sebebiyle, kredi kurumları aracılığıyla sağlanan hemuzun hem de kısa vadeli kredilerde nadiren de olsa kullanılmaya başlanan bir teminattürü haline gelmiştir. Medeni Kanun düzenlemesinde, alacak rehnine uygulanmasıgereken usul, ayrıntılarıyla yer almaktadır. Ancak uygulamada alacak rehnininnadiren tercih edilmesi sebebiyle, söz konusu teminat türüne ilişkin mahkemeiçtihatlarına rastlanılmamıştır.Biz ise yüksek lisans çalışmamızda, özel olarak adi alacakların rehninin şekilşartlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, bu noktada karşılaşılabilecek sorunlarınçözümüne katkı sağlamayı amaçladık. Tezimiz genelinde, yeri geldiği ölçüde,karşılaştırmalı bir anlatım sağlaması amacıyla, kıymetli evraka bağlanmış olanalacakların rehninden de bahsetmeye özen gösterdik.

Summary:

Our study includes claim pledge, which is arranged under the title of ? Claimsand Pledge on Other Rights?. In Turkish Civil Code Number 4721 procedures ofapplying claim pledge are detaily determined. Due to seldom preference of claimpledge in practice, the court decisions about it, are not found.In our master project we especially aimed to evoluate the unsecured claimpledge conditions in detail and solve the problems that may be faced in practice. Butwe also tried to explain valued paper pledge, when it is needed, in order to showdifferences and relations between the unsecured claim pledge.