Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı

2011

Adi alacakların teminat amacıyla temliki

Assignment of receivables as a guarantee

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 277803

Tezi Bul
Özet:

Adi alacakların teminat amacıyla temliki, pozitif hukukumuzda yer almamakla birlikte uygulamada sıkça rastlanan bir kredi teminat türünü oluşturmaktadır. Tezde bu işlem türü, inançlı sözleşmeler ve alacağın temliki işleminin unsurları ele alınarak incelenmiştir.Tezin giriş kısmında konu takdim edilmiş ve sınırlandırılmış, birinci bölümde konunun temel özellikleri ile inançlı işlem kavramı genel hatları ile ele alınmıştır. İkinci bölümde teminat amaçlı alacağın temliki işleminin unsurları incelenirken, bu işleme uygulanacak hükümler sonraki bölümde ayrıca ele alınmıştır. Dördüncü bölümde tezimizin konusu işlemin taraflarının hak ve borçları incelenmiş, sonuç bölümünde ise tez çalışmasında varılan sonuçların genel bir özeti sunulmuştur.

Summary:

Assignment of receivables as a guarantee is not regulated under our positive law. As a matter of fact, the practice of this transaction is very commonly used as a credit guarantee. In the thesis, this transaction is analyzed together with elements of fiduciary agreements and assignment of receivables.In the preamble of the thesis, the topic is presented and border lined. In the first section, fiduciary agreements together with the general terms are analyzed. In the second section, the elements of the transaction, assignment of receivables as a guarantee are examined, and in the next section, the rules applicable to this transaction are analyzed. In the fourth section, the rights and liabilities of the parties are discussed. Finally, in the last section, a summary of the conclusions that are reached in the whole thesis is represented.