Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

2016

Adi ortaklıkta katılım payı getirme borcuna aykırılık

Breach of the obligation to make contribution in simple partnerships

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 451570

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışma kapsamında öncelikle, adi ortaklığa katılım payı olarak getirilebilecek edimler sınıflandırılarak incelenmiş ve bu kapsamda edim türleri bağlamında katılım payı getirme borcunun ifasında özellik taşıyan noktalara değinilmiştir. Borcun ifasına ilişkin kurallar ve adi ortaklığa hakim temel ilkeler saptandıktan sonra, borca aykırılığın görünümleri bakımından bir inceleme yapılmıştır. Bu kapsamda, geç ifa, kötü ifa ve hiç ifa etmeme sebebiyle ortaya çıkabilecek her bir borca aykırılık türü özelinde sorumluluğun özellikleri ve şartları ele alınmıştır. Nihayetinde, bu borca aykırılık türleri bağlamında ortaya çıkan sonuçlar ile adi ortaklık sözleşmesine özel olarak öngörülen sonuçlar incelenerek birlikte değerlendirilmiştir.

Summary:

The subject of this study is the breach of obligation, arised from a simple/ordinary partnership agreement, whereby the partners promise to make a contribution into the partnership. Within this scope, these are the main issues involved in this study: content and rules of performance, variety of non-performance aspects and conclusions of breach in a simple partnership agreement.