Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Antropoloji Anabilim Dalı

Adi suçlar ile terör suçları arasındaki ilişkinin sosyo kültürel açıdan incelenmesi

To be examined the relationship between the common crimes and terrorism from point of view by sociocultural

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 208221 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Orta çag boyunca, suç tespit görevi yönetimin sorumlulugundan tekrar eski sahibi olan idari grup sorumluluguna geçmistir. Frank-Pledge Sistemi olarak bilinen ortak koruma sistemi, grup üyelerinin kontrolünü yine her bir bireye görev olarak vermistir. Suç oranı ve sehir nüfusu artmaya devam ettikçe, emniyet ve sorusturma yetkisi zamanla hükümetlere devredilmistir. Yaptırımla; analitik terörizme ve vatan güvenliginin kayıp parçasıyla karsı karsıya gelecek baglantıyı saglayacak, anahtar parçaya ulasma metoduna sahip olacaktır. Bilgiler taze ve hiç yayımlanmamıs olacak, bu kısımdaki birkaç suç ve olay tipini arama izni ve düsüncesi analitik islemlerde kesfedilecektir. slenme Oranı Yüksek Suçları : Bilgisayar Suçları, Hane Soygunculugu, Evden Gerçeklesen Soygunlar, Genel Amaçlı Haneler, Gasp, Adam Öldürme, Müessir Fiil, Tecavüz ve Cinsel Suçlar, Gençlere Karsı Cinsel Saldırılar, Hırsızlık, Motorlu Araç Hırsızlıkları, Magaza Hırsızlıgı, s Dolandırıcılıgı, Büro Suçları, Kredi Kartı ve Çek Sahtekarlıgı, Hane çi Suçlar, Kundakçılık, Organize Suçlar, Organize Suç Grupları. 11 Eylül 2001'den önce ?terörist? ?terörizm? ve ?terörist faaliyet? kavramları diger ülkeler ve kimlik arayısı ile mücadele eden 3. dünya ülkeleri için çekinilen ama ilgisiz kalınan konulardı. Bu batı dünyası içinde özellikle geçerlidir. Suç Analizi : Analizciye kisiye ve mülke (adam öldürme, tecavüz, soygun, hırsızlık) karsı islenen suça odaklanarak kimin neyi kime yapıyor oldugunu belirlemesine olanak saglar. Asker, federal, devlet ve yerel kanun uygulayıcı birimler analizciler çalıstırır, fakat is fonksiyonları birimlere göre çesitlilik gösterir. Kullanılan tanımlamalara bakmayarak etkili bir analizci bir parça arastırmacı bir parça psikolog, bir parça tarihçi, bir parça sosyal antropolog, bir parça sorgucu ve bir parça dilbilimci olmalıdır. Basit bir anlatımla her analizci çok yönlüdür ya da olmalıdır.

Summary:

Through the middle age, The examining crime analysing of the duty again had been crossed to the old owner the group responsibility from goverment responsibility. As like Frank-Pledge System is corporation security had been given the controlling the group members each other that is as a duty to the each member on this time again. In timely the investigating of crimes responsibility was taken back by the goverments within the rising population of the cities and the rate of crimes. Just about any encounter with law enforcement may yield a link to the missing piece of the homeland security and terrorism analytical puzzle. The information received by first responders is fresh, and any reported scene is likely uncontaminated. In this section, several types of crimes and incidents that warrant careful review and consideration in the analytical process will be explored. The Volume Crimes is that; Computer Crimes, Theft from house, Theft from general aiming houses, Usurpation, Murdering, Assaulting, Rape and Sex Crimes, Sex assaulting against the youngs, Theft whicle and Theft from the whicles, Theft from The shops, Swindling, Office Crimes, Credit card and chegue forgery, Crimes in home, Arson, Organized Crimes, Organized Criminal Groups. Prior to September 11, 2001 the terms ?terrorist,? ?terrorism,? and ?terrorist activity? were reserved for ?other? countries and third-world locations struggling for an identity. This was especially true in the Western. Crime analysis: Allows the analyst to determine who is doing what to whom by its focus on crimes against persons and property (homicide, rape, robbery, burglary, theft, etc.). The military, federal, state, and local law enforcement agencies employ analysts, but the job functions vary by agency. Regardless of the definitions used, an effective analyst will be part researcher, part psychologist, part historian, part investigator, and part linguist. In simple terms, any analyst is, or should be, a multitasker.