Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Havacılık ve Uzay Mühendisliği Anabilim Dalı

Adjoint based optimization of supersonic converging diverging nozzle

Adjoint tabanlı sesüstü yakınsak ıraksak lüle optimizasyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 595407 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The nozzle produces the required thrust for the vehicle in an aircraft or rocket engine by expanding and accelerating the exhaust gas. In this study, the thrust of a supersonic converging-diverging nozzle is optimized by using SU2 software and the adjoint-based optimization tool. During the design optimization procedure, the inlet area, the exit area and the length of the nozzle are kept constant. The main objective is to obtain the maximum thrust within the geometric limitations. In order to maximize the thrust, the exit Mach number and the mass flow rate are selected as the objective functions. They are employed individually and in an equally weighted combination. The highest value in terms of thrust is achieved at the end of the unconstrained multi objective optimization study with low total pressure at the exit of the nozzle. Therefore, a total pressure value is assigned as a constraint to the multi objective optimization. Finally, thrust value is increased with establishing the desired total pressure recovery.

Summary:

Bir uçak veya roket motorunda lüle, egzoz gazını genişleterek ve ivmelendirerek araç için gerekli itkiyi üretir. Bu çalışmada, süpersonik yakınsak-ıraksak bir lülenin itkisi SU2 yazılımı ve eklenik (İng. adjoint) tabanlı optimizasyon aracı kullanılarak optimize edilmiştir. Tasarım optimizasyonu sırasında, lülenin giriş-çıkış alanları ve uzunluğu sabit tutulmuştur. Asıl amaç, geometrik sınırlamalar içinde maksimum itkiyi elde etmektir. İtkiyi en üst seviyeye çıkarmak için lüle çıkışındaki Mach sayısı ve kütle debisi optimizasyonun amaç fonksiyonları olarak seçilmiştir. Optimizasyonlar, bu amaç fonksiyonlarının ayrı ayrı ve birlikte eşit ağırlıkla kullanılması ile gerçekleştirilmiştir. İtki açısından en yüksek değer sınırlandırılmamış çok amaçlı optimizasyon sonucunda toplam basınçta kayıp yaşanarak elde edilmiştir. Bu nedenle toplam basınç çok amaçlı optimizasyona bir sınırlayıcı olarak atanmıştır. Sonuç olarak, optimizasyon aracı itki değerini istenen basınç geri kazanımıyla sağlamayı başarmıştır.