Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Anabilim Dalı

2011

Adli bilimlerde elle boğma, tokat, yumruk gibi şiddetli temas içeren olaylarda elde edilen az miktardaki dna'nın düşük kopya sayısı tekniği ile tiplendirilmesi

Typing of small amounts dna with low copy number technique incidents that involves forceful contact with like manual strangulation, slap, punch

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 308054

Tezi Bul
Özet:

DNA örneklerinin bir zanlıyı suçlamadaki ya da aklamadaki önemi, olay yerinden getirilen DNA örneğinin miktarına ve kalitesine bağlıdır. Günümüzde çok düşük miktarda DNA' nın analizi yapılarak DNA profili çıkarılması mümkündür. Kısa tekrarlı dizin analizi epitel hücreden 100 pg'in altında DNA'dan tipleme yapmaya izin verir. Bunun için bu çalışmada düşük kopya sayısı tekniği (LCN) kullanıldı. Bu metodun duyarlılığı PCR devir sayısı 28'den 34'e çıkarılarak arttırıldı.Elle boğulma, tokat, yumruk gibi şiddetli temas içeren olaylarda DNA profilinin elde edilmesi faillerin belirlenmesinde önemli rol oynar. Yapılan çalışmalar fiziksel şiddet sırasında saldırgandan mağdura transfer edilen DNA'nın toplanabileceğini kanıtlıyor. Fiziksel şiddetin faili olan kişinin tanımlanması ya da mağdurun şiddetli temasın gerçekleştiği bölgesinden alınan sürüntü örneği ile suçlu kişinin DNA' sının elde edilmesi adli bilimlerde insanlığa etki edecek bir araç olabilir. Ayrıca bu çalışma erkek, kadın ve çocuklardaki fiziksel şiddet hakkındaki araştırmaların da bir parçası olacaktır.

Summary:

The usefulness of DNA samples in implicating or exonerating suspects largely depends on the quantity and quality of the DNA retrieved from a crime scene. It is now possible to recover trace amounts of DNA, amplify them, and subsequently produce an identifying DNA profile. Current methods for the forensic analysis of biological samples require polymerase chain reaction (PCR) amplification of short tandem repeat (STR) loci for human identification. Short tandem repeat analysis allows for the typing of human DNA from amounts under 100 pg and DNA can be analysed from shed epithelial cells. Low copy number (LCN) used this study. The sensitivity of this method can be radically improved by simply increasing thenumber of PCR cycles from 28 to 34. DNA profiling could play as a method for identifying the perpetrator of manual strangulation. Original studies demonstrated that it is possible to collect the offender DNA from the skin surface of a victim following physical contact.This study impact the forensic community and/or humanity by indicating whether it is possible to identify the perpetrator of physical abuse or rape by swabbing areas of known forceful contact for offender DNA. This may be an important tool in those investigating physical abuse in men, women and children.