Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Anabilim Dalı

Adli bilimlerde evcil köpeklerin (Canis lupus familiaris) STR analizi ile kimliklendirilmesi

Forensic sciences pets dog (Canis lupus familiaris) with the identification of STR analysis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 326274 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bir adli soruşturmada olay yerinde hayvanlara ait biyolojik kanıtlar bulunsa da toplanan biyolojik kanıtların çoğunluğu insanlara aittir. Olay yerinde bulunan hayvana ait materyaller; kayıp evcil hayvan kalıntılarının tespitinde, bir insana ya da hayvana saldıran saldırgan hayvanın kimlik tespitinde, kazaya sebebiyet veren bir hayvanın kimlik tespitinde, özel mülke zarar veren bir hayvanın kimlik tespitinde, hayvan istismarı ve hırsızlığı gibi davaları aydınlatmada faydalı olmaktadır.Evcil hayvanlar insanlarla birlikte yaşamakta ve yaşadıkları yere birçok biyolojik örnek bırakmaktadırlar. Bu biyolojik deliller bir adli olayda şüpheli ve mağdur arasında bağlantı kurulmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Morfolojik yöntemlere dayanan ayırma sistemi genelde türler arasında ırklar arasında işe yaramazken, kimliklendirme yapmak içinde yeterli değildir.18 STR lokusu ve cinsiyet belirleyen amelogenin lokusundan oluşan Köpek STR kiti adli olgularda kimliklendirme yapabilmek için geliştirilmiştir.Köpek multipleks STR kiti insan DNA profilleme standartlarına dayalı profilleme sistemine benzerlik göstermektedir. Multipleks genotipleme sistemi 18 STR lokusu ve cinsiyet belirlemeden sorumlu çinko-parmak lokus içermektedir köpek populasyon bilgileri ve adli DNA profilleme amacıyla üretilmiştir. Bu çalışmada İstanbul Üniveristesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sağlık kontrolü ve aşı için getirilen 184 köpek kullanılmıştır. "Invitrogen PureLink Genomik DNA" DNA izolasyon kiti ile alınan kan örneklerinden DNA izolasyonu, Qubit ® Florometer ticari kiti ile elde edilen DNA miktarlarının ölçümü yapıldı. 19 STR lokusu içeren Canine Genotypes Panel1.1 multipleks STR kitiyle PCR ları yapılan tüm örnekler ABI PRISM 310 kapiler elektroforez cihazına yüklenip tüm sonuçlar değerlendirilerek her bir örneğin DNA profili çıkarılmıştır.

Summary:

SUMMARYIn a criminal investigation, the biological collected evidence is mostly human, although animal biological evidence is commonly found at crime scenes. The materials of an animal which are found at crime scene, are useful for illuminating the cases like identification of a lost pet's remains, assailant animal which is involved in attack on an animal or a person , an animal which causes an accident , the responsible animal in a property damage, animal persecution and animal theft. Pets live with people and place biological samples everywhere, which may be useful in a forensic context linking suspects and victims, to an occurence. Morphological methods can usually distinguish between species but never show a positive identificationof an indivual or race. A canine-specific STR multiplex reagent kit for co-amplification of 18 STR loci and sex-typing markers has been developed for use in forensic casework . The canine multiplex STR reagent kit will provide for the analysis of canine biomaterial based on the same standards applied to human DNA profiling. A multiplex genotyping system, comprising 18 short tandem repeats (STRs) and a sex-linked zinc finger locus for gender determination, was developed for generating population genetic data assessing the weight of canine forensic DNA profiles.In this study, we used blood samples of 184 domestic dogs for brought health check and vaccination in Faculty of Veterinary Medicine Research and Application Hospital in Istanbul University. They were extracted by the ?Invitrogen PureLink? Genomic DNA? commercial kit and quantification performed by Qubit® Florometer. Genetic typing was performed with 19 canine microsatellites markers, co-amplified in a single multiplex PCR reaction with Canine Genotypes?Panel1.1 by the ABI PRISMTM 310 capillary electrophoresis instrument. Then all results are evaluated.