Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Adli muhasebe kapsamında çalışan hileleri ve Kars ilinde adli vakalar analizi

Employee frauds in forensic accounting and analysis of forensic cases in Kars

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287666 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada amaç; çeşitli şekillerde yapılan, işletmelerin farklı fonksiyonlarını hedef alan, günümüzde önemli boyutlara ulaşmış bir hile türü olan çalışan hilelerini teorik ve uygulamalı olarak incelemektir. Hem işletmeleri hem de çevrelerini olumsuz etkileyen bu hilelerin tespiti ve önlenmesi uzmanlık gerektiren bir iştir. Çünkü söz konusu hilelerin işletme içinde konusunda uzman kişilerce yapılması ve öte yandan anlaşılmaması için özel yöntemlerle gizlenmesi gibi sebeplerle tespiti zordur. İşte bu aşamada adli muhasebecilere ve de özellikle onların kapsama alanında olan hile denetçilerine ihtiyaç duyulduğu açıktır.Bu çalışmada ilk olarak; günümüzde dinamik bir alan olan adli muhasebe alanı, hile denetimi ve hile denetçiliği mesleği, bu mesleğin araştırma alanı olan hileler ve ayrıntılı olarak çalışan hileleri konularında literatür taraması yapılmıştır. Son olarak da, Kars ilinde gerçekleşmiş ve adliyeye sevk etmiş hile olaylarına ait veri toplanarak niteliksel inceleme yapılmıştır. Araştırmanın yöntemi, vaka analizidir. Elde edilen veriler SPSS 17 istatistik paket programında analiz edilmiş ve bu analizden çıkan sonuçlar yorumlanmıştır.

Summary:

The aim of this study is to give general information about employee fraud, which targets the different functions of the companies and takes many forms and reaches important levels in recent years, as both theoretically and practically. Discovering and preventing the frauds which affect the business organizations negatively, require a greater degree of specialism. Detecting a fraud in the organizations is very hard because not only such a fraud is exercised by the people who have deep professional knowledge but also; they use some peculiar methods to hide their tricky activities. Therefore, it is obvious that it is a necessity to have the fraud examiners and expecially fraud auditors who should have deep professional knowledge and experience.In this study, firstly; the area of forensic accounting which is a highly dynamic area in nowadays; which is related to fraud auditing and its profession, its area of search frauds and employee frauds subjects have been reviewed. Finally; qualitative data were collected about fraud incidents which had occurred and sent to the court in the province of Kars. Case analysis method has been used in this study. The obtained data have been analyzed by using SPSS 17 statistics package programme. Results of the study have been discussed and interpreted in details.