Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü

Adli mühendislik uygulamaları : Trafik kazalarının rekonstrüksiyonu

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 163321 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

130 ÖZET Günümüzde otomobil kazaları sıkça meydana gelmekte ve sağlık harcamalarının ya da mülkiyete gelen zararların tazmin edilmesine yönelik sayısız davaya neden olmaktadırlar. Bir kazanın mekaniğinin saptanması için uygulanan bilimsel prensip ve metotlara kazanın rekonstrüksiyonu adı verilir. Kazarım rekonstrüksiyonu temel olarak olay yerinde bulunan ya da direkt olarak kazayla bağlantısı olan fiziksel delillere dayanır (6). Tüm kazalar için geçerli olan şematik bir uygulama söz konusu değildir. Yasal problemlerle mühendislik prensipleri arasında ilişki kuran ve sorulara mühendislik bilgilerine başvurarak cevap bulmaya çalışan kişilere adli mühendis adı verilir. Bu kişiler, konstrüksiyonla ilgili hataları ve iddiaları araştırarak sebep ve sorumlulukları saptayan kabul edilmiş uzmanlardır. Bir trafik kazasını aydınlatması için başvurulan adli mühendisin görevi, olay hakkında mümkün olduğunca çok delil toplayarak kazanın rekonstrüksiyonunu gerçekleştirmektir. Eğer görevi bunu gerektiriyorsa, adli mühendis hatanın sorumluları hakkındaki görüşünü de bildirir (4). Günümüzde Avrupa ve A.B.D.'nde görev yapan adli mühendislerin kullandığı farklı bilgisayar simulasyon programlan mevcuttur. Olay yerinden toplanan bilgilerin bu simulasyonlara girilmesi ile kazaya ait çeşitli hesaplamaların yapılmaları ve kazanın iki ya da üç boyutlu olarak canlandırılması mümkün olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, olay yerinden toplanan veriler ışığında rekonstrüksiyonun hangi yöntemler ile gerçekleştirilebileceğine değinmek ve enerji metodunun diğer yöntemlere karşı daha avantajlı olduğunu göstermektir. Ayrıca özel simulasyon programlarının trafik kazalarının aydınlatılmasına getirdikleri kolaylıklar da ele alınmaktadır.

Summary:

131 SUMMARY- Automobile accidents happen frequently every day and lead to numerous litigations which are mostly about medical expenses, disablement claims, property damages. Accident reconstruction is the usual term used to describe the application of scientific principles and methodology to determine the mechanics of an accident. Accident reconstruction is primarily based on the actual physical evidence found at the scene or evidence directly related to the accident (6). There is no specific method which is valid for all of the accidents. A forensic engineer is one who is concerned with the relationship and application of engineering principles to legal problems. They are acknowledged experts who investigate construction related failures and determine causation and responsibility. The duty of a forensic engineer who works on a traffic accident case, is to collect evidences from the crime scene and to complete the reconstruction. If it is within the defined scope of services, the forensic engineer may render an opinion regarding responsibility for the failure (4). Today some accident reconstruction simulations are used by the forensic engineers in U.S.A. and Europe. With this simulations it is possible to make all of the calculations of an traffic accident. This calculations are based on the evidences which are collected from the crime scene. This simulations also make it possible to see a two or three dimensional image of the accident. The aim of this study is to describe the reconstruction methods and to show that the energy method has more advantages than the others. The reconstruction simulations which are used in an accident investigation are also discussed.