Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Adli Tıp Anabilim Dalı

2017

Adli tıbbi uygulamalarda temaruz

Malingering in forensic medicine practices

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 499026

Tezi Bul
Özet:

Adli tıp uygulamalarında temaruz en sık adli psikiyatride görülmektedir. Temaruz genel anlamda kişinin parasal kazanç ya da cezadan kaçınma gibi motivasyonlar doğrultusunda kendisinde olmayan bedensel veya psikolojik semptomları bilinçli olarak oluşturması ya da kendisinde var olan şikayetleri abartmasıdır. Ceza sorumluluğu değerlendirilmelerinde akıl hastalıklarının taklidinin saptanması ise her zaman kolay değildir. Bu çalışmada ceza sorumluluğu değerlendirmelerinde temaruz ve temaruz için öngörülebilir etmenlerin tespiti ve değerlendirilmesi amaçlandı.Bu çalışma, 2017 yılı Mayıs- Temmuz ayları arasında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu ve Gözlem İhtisas Dairesi'ne gönderilen ve ceza sorumluluğu sorulan 100 yetişkin birey ile yapıldı. Katılımcılara yüz yüze görüşme tekniğiyle yarı yapılandırılmış veri formu ve M-FAST Türkçe ölçeği soru cevap şeklinde uygulandı. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, 'SPSS® for Windows 20.0' ve Microsoft Office Excel 2016 programları kullanılarak yapıldı.M-FAST sonuçları ve klinik bulguları doğrultusunda katılımcıların 50'sine (%50) temaruz tanısı konulmuştur. Evli olanların %63,3'ünde, boşanmış olanların %67,7'sinde, kendini yaralama davranışı olanların %67,6'sında ailede birey kaybı olduğunu belirtenlerin %75'inde çocukken şiddete maruz kaldığını belirtenlerin %63,6'sında, çocukken sık şiddete maruz kaldığını belirtenlerin %88,9'unda ve antidepresan ilaç kullanımı olduğunu belirtenlerin %75'inde temaruz görüldü. Ayrıca temaruz yapan kişilerin ortalama eğitim süresinin daha düşük olduğu görüldü.Adli tıp hekimlerinin ceza sorumluluğu değerlendirmelerinde temaruzu mutlaka göz önünde bulundurması gerekir. Depresyon öyküsü, kendini yaralama davranışı ve travmatik öykü temaruz için önemli belirleyicilerdendir. Temaruz değerlendirmelerinde M-FAST gibi bir ölçeğin hem pratik uygulanabilir olması hem de standardizasyon sağlaması bakımından önemli bir yardımcı araç olabileceği sonucuna varıldı.

Summary:

Malingering in forensic medicine practises is the most commonly seen in forensic psychiatry. In general meaning, malingering refers consciously to fabricating nonexistent physical and psychological symptoms or exaggerating existing symptoms direction of motivations like financial compensation or avoidance of punishment. It is not always easy to identify mental ilnesses' feigning in assessment of cases' criminal responsibility. In this study, it is aimed to detect malingering and malingering's predictive variables in assessment of cases' criminal responsibility.This study is done with 100 adults who are sent to Forensic Medicine Institute's Fourth Board and Psychiatric Observation Department and in order to be asked/evaluated about their criminal liability between May and July, 2017. M-FAST Turkish Version and a semistructured data form have been prepared from researchers were applied. Statistical analysis of data obtained from forms were evaluated by recording them into SPSS® for Windows 20.0 and Microsoft Office Excel 2016.50 evaluees (50%) were diagnosed as malingering according to results of M-FAST and clinical assesment. 63.3% of married, 67.7% of divorced, 67.6% of self-injured, 63.6% of stated they had been subjected to childhood violence and 75% of stated they had antidepressants were diagnosed malingering. Additionally, it is seen malingerers have lower average education period.It is necessary forensic medicine practitioners should consider malingering in their assessment of criminal responsibility. Depression history, self-injured behaviour and traumatic history are important determinants of malingering. It has been concluded a scale like M-FAST can be an important helpful tool in terms of both practicability and standardization.