Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Fen Bilimleri Anabilim Dalı

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne kusur durumu tespiti istemiyle gönderilen adli dosyaların olay yeri incelemesi parametreleri açısından değerlendirmesi

An assessment of forensic files sent for fault rate determination to the institution of Forensic Medicine Traffic Specialization Department in terms of crime scene parameters

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 344078 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalışmasında; Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine kusur durumu tespiti istemiyle gönderilen adli dosyalar üzerinde incelemeler yapılmış, olay yeri inceleme parametrelerinin ve dosya içeriklerinin kusur durumu tespiti açısından yeterlilikleri değerlendirilmiş, ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında taraflara atfedilecek kusurların daha sağlıklı belirlenebilmesi için yapılması gerekenler ile ilgili geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunulmaya çalışılmış ve iyileştirmeye yönelik öneriler getirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre, ülkemizde meydana gelen trafik kazaları sonrasında olay yerinde yapılan incelemeler sırasında; kaza yerinin, araçların ve kaza yerine saçılmış her türlü delilin kaliteli ve uygun açılardaki video kamera görüntüsü çekimleri ile fotoğraf çekimlerinin yapılmasına yeterli önem verilmemektedir. Adil bir yargılama süreci yaşanması için bu hususa gerekli önemin gösterilmesi gerekmektedir. Benzer biçimde olay yerinin krokisi mutlaka kurallara uygun biçimde ve bu çalışmada önerilen şekliyle çizilmelidir. Ölçekli ve tüm kurallara uygun kroki çizmek fazlasıyla emek harcamayı gerektiren, zaman alıcı ve hata yapmaya açık bir husus olduğundan; olay yeri incelemelerinde 3B yersel tarayıcıların kullanılması olay yeri inceleme ekiplerinin işini oldukça kolaylaştıracak ve olay yerinin 3B bir modelinin elde edilmesi sayesinde her zaman denetime açık ve güvenilir bir delil kaynağı olarak daha doğru kusurlandırma yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca yine bulgularımıza göre olay anını görüntülemekte KGYS kameraları ve güvenlik kameraları kesinlikle yetersiz kalmaktadır, bu nedenle Devlet tarafından her araca araç kamerası takma zorunluluğu getirilmeli ve yeni üretilen araçlara da standart olarak bu kameralar takılmalıdır. Olay sonrası düzenlenen trafik kazası tespit tutanaklarının şeklen ve içerik olarak yeniden düzenlenmesi de olay yeri incelemelerinin daha sağlıklı yapılması açısından faydalı olacaktır.

Summary:

In this thesis, forensic files sent for fault rate determination to the Institution of Forensic Medicine Traffic Specialization Department are investigated; sufficiency of crime scene investigation parameters and file contents in terms of fault rate determination is evaluated; a comprehensive assessment for the actions to be taken in the process of attribution of fault to the parties in traffic accidents is provided and recommendations for improvement are presented. According to the findings of this study, in Turkey, image quality and filming angles of video camera recordings and picture shootings of the vehicles, the accident site and all kinds of evidence scattered around the accident site are not given sufficient importance during post-accident crime scene investigations; even though this issue should be handled with utmost care for fair trials. Similarly, the layout of the investigation scene should be drawn up in accordance with the rules and as it is suggested in this study. Drawing a scaled layout complying with all the rules is a time consuming, labor-intensive and error-prone task. Thus; use of 3D terrestrial scanners in crime scene investigations shall not only turn the task of the investigators to a quite easier job, by obtaining a 3D model of the scene as a reliable source of evidence which will be always open for inspection shall also make the attribution of fault process more precise. In addition, based on our findings, both KGYS and security cameras certainly fall short of monitoring the accidents. Therefore, installation of individual vehicle cameras should be mandatory for both already existing vehicles in traffic and newly produced ones. Reorganisation of the format and the content of the formal traffic accident reports shall also help to have more accurate investigations.