Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Adli tıp yönünden AİHM kararları ve iç hukukta olay yeri incelemesi ve otopsi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 115094 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

143 VI. ÖZET : Bu tez çalışmasında öncelikle; iç hukukumuzda olay yeri incelemesi ve otopsi konuları ile bu konulardaki uluslararası temel düzenlemeler incelenmiştir. Daha sonra Avrupa insan Haklan Mahkemesinin kuruluşu, yapısı, işleyişi, kararlarının niteliği ve iç hukuka etkileri incelenmiş; Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinin adli tıp boyutunu ilgilendiren, Türkiye hakkında 1998-2002 yıllan arasında karara bağladığı toplam 9 davanın geniş özeti verilerek, söz konusu davalarda yapılan sözleşme ihlalleri ortaya konulmuş ve tespit edilen sorunlar üzerine çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Summary:

144 VII. SUMMARY : Hi this thesesis study, first of all, location inspection ( premises ) and autopsy in our internal law and international arrangements on these subjects are examined. Then, the construction of the European Human Rights Court, its structure, proceedings, the properties of its decisions and its affects to our internal law are examined. Thereafter, detailed summaries of 9 court cases, related to the Forensic Medicine branch of European Human Rights Court and which the Court gave the final decision about Turkey between 1998-2002, are made. The contract breaches on these court cases are found out and solutions are suggested about the problems that are found out.