Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Sanat Bilimi Anabilim Dalı

Adnan Turani'nin çizgi kullanımı

Line's of Adnan Turani

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 229189 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Modern Türk resminde kaligrafi yaygın bir biçimde kompozisyonun bir öğesi olarak kullanılmıştır. Kaligrafi harfler yani çizgiler üzerine geliştirilmiş bir geleneksel sanattır. Kaligrafi çizgilerden oluşur ve çizginin plastik özellikleri çizgiyi soyutlamaya yatkın kılar. Bu nedenle gerek Uzak Doğu gerekse İslam kaligrafisinin soyutlamaya yatkın doğası sadece modern Türk resminde değil on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren Avrupa'da gelişmeye başlayan soyut sanat pratiklerinde de kullanılmıştır.Adnan Turani modern Türk resminde kaligrafiyi soyut eğilimlerle resimlerinde kullanan sanatçılardan biridir. Turani öğrencilik yıllarında ve Almanya'daki resim eğitiminden önce kontur çizgisinin özellikleri üzerine düşünmüştür. Almanya'daki eğitiminden sonra soyut sanat anlayışını değiştirmiş ve olgunlaştırmış, gerek resim gerekse akademik çalışmalarında çizginin kendine özgü karakteri, bağımsız resimsel bir öğe oluşu üzerine yoğunlaşmıştır. Adnan Turani'nin bu yönelimi modern Türk resminde süregelen orijinallik, millilik, ulusallık, mahallilik gibi tartışmalarla bağlantılıdır. Turani resimlerinde ?memleket iklimini? yaşatmak istediğini belirtir. Bu çabasında kilimler, halk dansları yapan figürleri kullansa da en çok üzerinde durduğu öğe kaligrafidir.Adnan Turani'nin sanat yaşamındaki bu seçimin bir tesadüf olmadığını ve Turani'nin seçiminin modernliğin, dolayısıyla modern sanatın bünyesinde var olan kopuşlar ve süreklilikler ile ilgili olduğunu düşünüyoruz. Bu durum, Turani'nin sanat macerasının büyük bir kısmının dahil olduğu post-modernlik ile çelişkili bir atmosfer doğurmakta ve özgünlük ile ilgili tartışmalarının yeniden doğmasına yol açmaktadır.

Summary:

In modern Turkish painting calligraphy has been used often as a composition element. Calligraphy is a traditional art which is based on lines and letters. Since calligraphy is based on lines, line?s plastic characteristics create a connection between lines and abstraction. This characteristic enabled European artists to use line as an element of abstraction as well as traditional Far East and Islamic art.Adnan Turani is an artist who uses lines as an element of abstraction in his art. Until his educational trip to Germany Turani studied on outlines. After his education in Germany his idea of abstract art changed. Since then he concentrated on line as a free sui generis element of art. Turani?s inclination to this way is an influence of the discussion about originality, nationality and localness that had been taking place for at least 30 years. Turani has been using traditional elements in his art but he has always been concentrated on lines.We believe that Turani?s choice is not a coincidence but it is an influence of modernity and concepts of modern art.