Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı

Adoption of mobile banking applications: A study on young people

Mobil bankacılık uygulamalarını benimseme niyetini etkileyen faktörler: Gençler üzerinde bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 463506 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main objective of this study is to explore factors which influence Intention of young people to adopt Mobile Banking Applications. Primary data were collected from Turkey (217 participants) through questionnaires grounded on Technology Acceptance Model (TAM) together with Trust (T). Through factor analysis and structural equation modeling (SEM), the findings revealed that the Perceived Usefulness has positive influence on Intention to adopt mobile banking applications. Additionally, Trust also has positive influence on Intention to adopt mobile banking applications. Furthermore, Perceived Ease of Use not only has positive influence on the Perceived Usefulness, but also on Trust. Therefore, Perceived Ease of Use affects Intention to adopt mobile banking applications through these factors. Moreover, no statistically significant differences were found by ANOVA between males and females with respect to the factors investigated and Intention to adopt mobile banking applications. Keywords: Intention, Trust, Mobile Banking Apps, Technology Acceptance Model

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı, gençlerin Mobil Bankacılık uygulamalarını benimseme niyetini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Teknoloji Kabul Modeli ile birlikte Güven'e dayanarak oluşturulan anketlerle, Türkiye'den (217 katılımcı) birincil veri toplanmıştır. Faktör analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) ile elde edilen bulgular, Algılanan Kullanışlılık Mobil Bankacılık Uygulamalarının Benimseme Niyetini olumlu olarak etkilediğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca, Güven de Mobil Bankacılık Uygulamalarının Benimseme Niyetini olumlu olarak etkilemektedir. Dahası, Algılanan Kullanım Kolaylığı, hem Algılanan Kullanışlılık hem de Güveni olumlu etkilemektedir. Bu yüzden, Algılanan Kullanım Kolaylığı, Mobil Bankacılık Uygulamalarının Benimseme Niyetini söz konusu bu faktörler vasıtası ile etkilemektedir. Ayrıca, ANOVA Analizi ile, incelenen faktörler ve Mobil Bankacılık Uygulamalarının Benimseme Niyeti açısından kadın ve erkekler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Niyet, Güven, Mobil Bankacılık Uygulamaları, Teknoloji Kabul Modeli