Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Anabilim Dalı / Felsefe Bilim Dalı

Adorno's conception of autonomous art in light of kant's and Hegel's philosophies

Kant ve Hegel felsefeleri ışığında Adorno'nun otonom sanat anlayışının analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 502533 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis I tried to to analyze Adorno's conception of autonomous art through his conception of "truth content". Within the aesthetic debates in the Frankfurt School, Adorno uses the conception of "autonomy in art/autonomous work of art" as opposed to "politically committed art", which is defended by Benjamin and Brecht. However, while his understanding of autonomous work of art seems to defend the elitist understanding of art, this study aims to show that Adorno's conception of "autonomy" or "truth content" should not be considered and elaborated without looking at the work of art's relation with the society and history. Adorno's conception of "truth content" gives a clear understanding of autonomus art/autonomous work of art. Because of this reason, I tried to analyze his conception of "truth content" in Aesthetic Theory in detail. Aesthetic Theory includes many references to Kant's and Hegel's philosophies and aesthetics. In order to understand the historical relationship between Kant, Hegel and Adorno, which shapes Adorno's conception of "truth content", I presented Kant's and Hegel's philosophies and aesthetics in terms of their effects on the conception of "autonomous art" and "truth content". Close examination of the "truth content" in Aesthetic Theory with the historical relationship with Kant and Hegel gives a clear understanding of what Adorno means by "autonomous art/work of art" especially in his debates with Benjamin and Brecht. At the end of this research, how and in what way Adorno's conception of autonomous art and work of art include what is social and political can be reached and understood clearly.

Summary:

Bu tezde Adorno'nun otonom sanat anlayışını içeriğin gerçekliği (truth content) kavramı ışığında incelemeye çalıştım. Frankfurt Okulu'nun sanat ve estetik tartışmaları içerisinde Adorno otonom sanat anlayışını Benjamin ve Brecht'in savunduğu politik açıdan işlenmiş/politik içerikli sanat anlayışının karşısına koyar. Adorno'nun otonom sanat anlayışını bu tartışmanın ve tezatlığın içinden kuruşu, onun otonomi anlayışının elitist bir sanata ya da daha genel anlamıyla "sanat için sanat" anlayışına dayandığı yanlış kanısına kapılınabilinir. Bu çalışma, Adorno'nun otonom sanat anlayışının ve içeriğin gerçekliği (truth content) kavramının aslında sanat eserinin toplum ve tarihle olan ilişkisinden bağımsız düşünülemeyeceği ve değerlendirilemeyeceğini göstermeyi amaçlamaktadır. Adorno'nun içeriğin gerçekliği (truth content) kavramı onun otonom sanat anlayışından bağımsız düşünülemeyeceği için, Adorno'nun Estetik Kuram kitabındaki içeriğin gerçekliği kavramının detaylı bir incelemesini yapmaya çalıştım. Estetik Kuram kitabı Kant ve Hegel felsefelerine ve özellikle estetik anlayışlarına birçok referans içeren bir kitaptır. Adorno'nun içeriğin gerçekliği (truth content) kavramının oluşumunu etkileyen Kant, Hegel ve Adorno arasındaki tarihsel ilişkiyi sunmak ve çözümlemek adına, Kant'ın ve Hegel'in estetik kuramlarının Adorno'nun otonom sanat anlayışı ve içeriğin gerçekliği kavramlarını etkileyen yönlerini sundum. Estetik Kuram kitabındaki içeriğin gerçekliği (truth content) kavramının Kant ve Hegel estetikleriyle olan tarihsel ilişkisinde değerlendirilmesi, Adorno'nun Benjamin ve Brecht'e karşı savunduğu otonom sanat anlayışı ile ne demek istediğinin detaylı bir açıklamasını vermektedir. Bütün bu araştırmanın sonunda, Adorno'nun otonom sanat ve sanat eseri anlayışının sosyal ve politik olanı içinde barındırdığı yargısına nasıl ve ne şekilde ulaştığı açık bir şekilde anlaşılabilir.