Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Adriamycin'in L-strain hücreleri üzerine etkisi

The Effects of adriamycim on L-strain cells

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 97996 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Adriamycin'in L-Strain Hücreleri Üzerine Etkisi Bu çalışmada, kemoterapide kullanılan Adriamycin'in bir.çeşit tümör hücresi olan L-strain hücrelerine etkisi araştırıldı. Adriamycin'in 2|ig/ml,4ng/ml ve 6 ug/ml dozlarının L-strain hücrelerinde 24, 48 ve 72 saat sonra meydana getirdiği ölüm yüzdeleri hesaplandı. Ayrıca yine bu dozlardaki Adriamycin'in L-strain hücrelerinin DNA sentezini nasıl etkilediğine bakıldı. Çalışmamın sonunda, Adriamycin'in doza ve zamana bağlı olarak L-strain hücrelerinin büyük oranda ölümüne sebep olduğu ve aynı zamanda da DNA sentezini inhibe ettiği saptanmıştır.

Summary:

SUMMARY The Effects of Adriamycin on L-Strain Cells In this study the effects of Adriamycin, which is used at chemotherapy, on L-strain cells, a kind of tumor cells, have been researched. The death percentage of L-strain cells which have been occured by three doses of Adriamycin, 2\xg/ml, 4}j.g/ml and 6fig/ml after 24, 48, and 72 hours later has been calculated. Furthermore, the effects of the same dose of Adriamycin on DNA synthesis of L-strain cells were observed. At the end of the study ; it was concluded that, major L-strain cell deaths caused by Adriamycin depend on time and doses, and at the same time Adriamycin inhibits DNA synthesis of L-strain cells. VI