Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Adsorption simulations of trichloroethylene and methyl tertiary butyl ether in zeolites

Trikloretilen ve metil tersiyer bütil eterin zeolitlerde adsorpsiyon simülasyonları

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 291858 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Methyl tertiary butyl ether (MTBE) and trichloroethylene (TCE) are volatile organic compounds used in various branches of industry However, their usage has caused unexpected health problems in humans Moreover, they were detected in groundwater resources, which motivated the scientists for the removal studies ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Metil tersiyer bütil eter (MTBE) ve trikloroetilen (TCE) birçok sanayi dalında kullanılan uçucu organik bileşiklerdir Ancak, kullanımları insanlarda beklenmedik sağlık sorunlarına yol açmıştır Ayrıca, yer altı su kaynaklarında tespit edilmeleri bilim insanlarını giderme çalışmalarına yönlendirmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.