Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Advanced two- and three-dimensional tsunami models: Benchmarking and validation

Gelişmiş iki ve üç boyutlu tsunami modelleri: Kıyaslama ve doğrulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475004 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Field observations provide valuable data regarding the nearshore tsunami impact, yet only in inundation areas where tsunami waves have already flooded Therefore, tsunami modeling is essential in order to understand tsunami behavior and prepare for tsunami inundation Analytical and numerical methods are widely applied to predict tsunami motion and inundation characteristics On the other hand, the data obtained from field surveys and laboratory experiments are generally used for validation and performance assessment of numerical models Nonlinear forms of two-dimensional depth-averaged shallow water equations are the most common tools that are used to estimate tsunami wave transformation and inundation However, they may not suffice when three-dimensional flow characteristics, such as strong turbulent motion, develop in shallow water zones due to various nearshore conditions ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Saha gözlemleri, tsunaminin yakın kıyıdaki etkisine dair değerli verilerin toplanmasına olanak sunmaktadır ancak bu bilgiler sadece daha önce tsunami su baskını yaşanan alanlarda elde edilebilmektedir Bu nedenle tsunami davranışını anlamak ve tsunami su baskınına karşı önlem alabilmek için tsunami modellemesi yapmak gereklidir Analitik ve sayısal metotlar, tsunami hareketi ve tsunami su baskın karakterlerini tahmin edebilmek için yaygın olarak uygulanmaktadır Öte yandan, arazi çalışmaları ve laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler genellikle sayısal modellerin doğrulanması ve performans değerlendirmesi için kullanılmaktadır İki boyutlu derinliğe göre ortalaması alınmış sığ su denklemlerinin doğrusal olmayan formları, tsunami dalga dönüşümünü ve su baskınını tahmin etmek için kullanılan en yaygın araçlardır Ancak, bu araçlar güçlü türbülans hareketleri gibi üç boyutlu akım özelliklerinin oluştuğu sığ su bölgelerinde yeterli olmayabilir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.