Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı

Advertising as ideology: Youth lifestyle and consumer culture in Turkcell's GNCTRKCLL advertising campaign

İdeoloji olarak reklam: Turkcell'in GNCTRKCLL reklam kampanyasında gençliğin yaşam tarzı ve tüketim kültürü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347205 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The main purpose of this thesis is to delineate the role of advertisement campaigns of mobile operators, based on the strategy of marketing segmentation, in promoting and structuring the development of consumer culture in Turkey. Images of the youth, such as that provided by Turkcell advertisements show us a world where consumption has become a cultural dominant and where possession of goods and usage of services mediate social relations. In this context, this work investigates, with a narrow focus on the language of advertisement and its structures of meaning, the ideological aspects of consumption and betray how Turkcell advertising campaigns influence identity construction among the youth through creation of a lifestyle based on consumption.

Summary:

Bu tez çalışmasının ana maksadı, Türkiye?de faaliyet gösteren mobil operatörlerin, piyasada gençlik segmenti olarak tabir edilen kitleyi hedef alan reklam kampanyaları aracılığyla tüketim olgusu etrafında şekillenen bir kültürel formun oluşumuna nasıl etki ettiğini, söylem düzeyinde incelemektir. Türkiye?nin en büyük mobil operatörü olan Turkcell?in reklamlarında karşımıza çıkan gençlik imajına bakılarak, firma tarafından hizmete sunulan ürünlerin ve servislerin kullanımının insan ilişkilerinin en temel düzenleyicilerinden bir tanesi olarak sunulduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda, reklamın ideolojik boyutu ele alınmış ve Turkcell reklam kampanyalarının söz konusu gençlik imajının oluşumuna nasıl etki ettiği incelenmiştir.